Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кьовеши иска повече информация за 7 от БГ-кандидатите за европейски прокурори

Кьовеши иска повече информация за 7 от БГ-кандидатите за европейски прокурори

Кьовеши иска повече информация за 7 от БГ-кандидатите за европейски прокурори

Eвропейс­кият главен прокурор Лаура Кьовеши е поис­кала допъл­нителна инфор­мация за 7 от излъчените от Бъл­гария делегирани прокурори.

Това е станало с писмо, получено в Минис­тер­с­т­вото на правосъдието в края на миналата сед­мица, като инфор­мацията беше пот­вър­дена от източ­ници от Вис­шия съдебен съвет, пише “Правен свят“.

От прокуратурата не дадоха комен­тар по случая, тъй като реално инфор­мацията, която Кьовеши иска, ще й бъде предос­тавена от Прокурор­с­ката колегия към кад­ровия орган. Тъй като заседанията на Колегията се провеж­дат в сряда, а тази сед­мица тя се пада по време на Национал­ния праз­ник на Бъл­гария, се очаква въп­росът да бъде обсъден идната сед­мица.

Бъл­гария излъчи 10 делегирани прокурори, кол­кото бяха поис­кани от Европейс­ката прокуратура.

По рег­ламент обаче, делегираните прокурори във всяка страна, която се е присъединила към новосъз­дадената инс­титуция може да са само двама, но от Бъл­гария Кьовеши поиска 10 пред­с­тавители. В този смисъл няма пречка Европейс­ката прокуратура да заработи у нас и с тримата, спрямо които не се иска допъл­нителна инфор­мация.

Според сайта Euractiv тримата, за които не се искат повече данни, са Вероника Трифонова, Божидара Димова и Вен­цис­лав Фер­динан­дов. Основ­ният мотив на Кьовеши да поиска допъл­нителна инфор­мация за останалите кан­дидати е, че трима от делегираните прокурори досега са работили като следователи и затова не можели да под­дър­жат обвинението в съда. При самото изс­луш­ване обаче, един от най-задаваните въп­роси към кандидат-следователите беше за обвинението в съда и писането на обвинителни актове.

Другото въз­ражение на европейс­ката прокуратура било, че някои от делегираните прокурори нямали дълъг стаж, а идвали от районни прокуратури. На изс­луш­ването пред Прокурор­с­ката колегия се явиха 31 кан­дидати, като на 13 фев­руари бяха изб­рани 10.

Процедурата по официал­ния избор от страна на Европейс­ката прокуратура на делегирани прокурори от страните, които са се присъединили, в това число и Бъл­гария, още не е прик­лючила.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...