Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ресторантите отвориха при строги правила

Ресторантите отвориха при строги правила

Ресторантите отвориха при строги правила

Най-големият проблем на собствениците при подновяване на работата е недостигащият персонал, заяви Ричард Алибегов от Асоциацията на заведенията

Заведенията за хранене и раз­в­лечения възоб­новиха дей­ността си. Те могат да работят между 6.00 и 23.00 ч. на 50% от капацитета си. Изис­к­ванията са да изпол­з­ват не повече от половината от капацитета си при нас­таняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска от пер­сонала, комен­тира Топновини.бг. Заради финан­совите загуби, които заведенията тър­пят вече повече от година, около една чет­върт от тях няма да отворят, а сред тези, които ще опитат да рес­тар­тират биз­неса си, най-вероятно ще има още фалити, прог­нозира Ричард Алибегов от Асоциацията на заведенията. Ще има и доста фалирали колеги, след като под­новяваме работа, защото меж­дуфир­мената зад­лъж­нялост е доста висока, задъл­женията към НАП са доста високи. От 1 март започ­ват да текат всички раз­ходи, наеми и т.н., обясни той, цитиран от БНР. Най-големият проб­лем на соб­с­т­вениците при под­новяване на работата е недос­тигащият пер­сонал. Ком­пен­сирането на работ­ната сила, изгубена в кризата, от бранша ще тър­сят с внос на работ­ници от чуж­бина, прог­нозира Алибегов. Нощ­ните клубове и дис­котеките остават зат­ворени до началото на април. Работата възоб­новяват и играл­ните зали и казината също при изпол­з­ване на не повече от 50% от капацитета им и носене на маски от пер­сонала и посетителите.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...