Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб27022021

Брой 40, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Уникална операция помогна на дете да проходи отново

Уникална операция помогна на дете да проходи отново

Уникална операция помогна на дете да проходи отново

След уникална за Бъл­гария операция в УСБАЛО „Проф. Бойчо Бой­чев“ в Горна баня 13– годиш­ната Райна Т. от Плов­див­ско ще може отново да ходи нор­мално с двата си крака, съобщи в. „Сега”. Момичето пос­тъпва в ортопедич­ната бол­ница с теж­ката диаг­ноза сар­ком на Юинг, обх­ващащ лявото бедро по цялото протежение. След  предоперативна химиотерапия в Дет­с­ката онкохематология в Плов­див екип на Клиниката по ортопедия извър­шва премах­ване на тумора заедно с цялата бед­рена кост и замес­т­ване на дефекта с модулна мегап­ротеза, включ­ваща бед­рено стебло, ендоп­ротези на тазобед­рената и колен­ната  става.

Операцията бе извър­шена за първи път у нас на дете от изцяло бъл­гар­ски екип, ръководен от д-р Кирчо Пат­риков, гл. асис­тент в Клиниката по кос­тна патология и обща ортопедия в бол­ницата.

Това бе злокачес­т­вен тумор, обх­ванал меките тъкани на лявото бедро като ман­шон“, обяс­нява д-р Пат­риков.

За да бъде отс­т­ранен туморът, се налага цялата бед­рена кост да бъде премах­ната през колен­ната и тазобед­рената става. Туморът е бил изк­лючително близо до магис­т­рал­ните съдове, хранещи край­ника, и се налага в екипа да бъде включен и съдов хирург. Това е специалис­тът от отделението по съдова хирур­гия към бол­ница „Света Екатерина“ д-р Николай Велич­ков. Операцията е продъл­жила около 4 часа и половина.

Отс­т­ранихме цялата бед­рена кост и извър­шихме рекон­с­т­рук­ция с туморна модулна ендоп­ротеза, изработена в Гер­мания“, обяс­нява д-р Пат­риков. Протезата е бутикова, поръчана и изработена, съоб­разно раз­мерите на кос­тите на пациен­т­ката. Тази модул­ност поз­волява по-късно  при необ­ходимост да се под­менят модулите. Защото пациен­т­ката е на 13 години и се пред­полага, че има още 12 години рас­теж на костта. Дванай­сет дни след операцията момичето продъл­жава раз­д­виж­ване от терапев­тите на бол­ницата и ще продължи със следоперативна химиотерапия по установения протокол.

Очак­ваме пациен­т­ката да води нор­мален начин на живот, без големи натовар­вания на оперирания край­ник, със задоволителен обем на движенията в тазобед­рената и колен­ната става“, каза д-р Пат­риков. „Уникал­ното в случая е, че за пръв път в Бъл­гария операцията на дете бе извър­шена от изцяло бъл­гар­ски екип лекари“, обяс­нява д-р Вален­тин Ангелов, дирек­тор на бол­ницата. В оператив­ния екип, ръководен от д-р Кирчо Пат­риков, са лекарите Иво Димит­ров, Светос­лав Слав­чев, Петко Пей­нев­ски и съдовият хирург от „Св. Екатерина“ д-р Николай Велич­ков. Стой­ността на протезата е 37 700 лв., изцяло е поета от Здрав­ната каса.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Лудогорец разполага с добри футболисти, но аз познавам техните слабости, обяви Бруно Акрапович

Треньорът на ЦСКА Бруно Акрапович заяви, че ня…

Прочети още:

Loading...

Свят

“Дейли Мирър“: Нов лидер на “Ал Кайда“ подготвя атентати

“Ал Кайда“ вероятно под­готвя атен­тати, подобни на тези от 11 сеп­тем­ври 2001 г.“, пише британ­с­кият в. “Дейли мирър“, пише Епицен­тър.

Според из…

Прочети още:

Loading...

Земеделие