Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 47, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки са граж­даните на Сан­дан­ски, които са вак­синирани с пър­вата дос­тавка на вак­сина и които не работят на първа линия, показва провер­ката на “Медицин­ски над­зор“. Части от протокола бяха прочетени от здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов по време на брифинга на Национал­ния оперативен щаб. На 8 януари са извър­шени имунизации на седем служители от социален пат­ронаж, един учител и един пен­сионер. На 9 януари са имунизирани 24 лица, които не са включени във Фаза 1 от Национал­ния план за вак­синиране срещу COVID-19 в Репуб­лика Бъл­гария — медицин­ски и друг пер­сонал от лечеб­ните заведения, пос­тавен под висок риск от заразяване, припомни Нюз.бг. Това са 4 общин­ски съвет­ници, служители на Общин­ска админис­т­рация в град Сан­дан­ски, в това число и лице от семейс­т­вото на управителя на лечеб­ното заведение д-р Илия Тонев, посочи Ангелов. Проверена е и РЗИ — Благоев­г­рад. Там не се отчитат сериозни нарушения, които могат да бъдат основание за налагане на най-тежкото дис­цип­линарно наказание на дирек­тора на РЗИ — Благоев­г­рад, обясни проф. Ангелов. Той ще проведа раз­говор с дирек­тора д-р Калоян Калоянов, в който да изчисти всички детайли, които се отнасят до организацията на процеса по вак­синирането и кон­т­рола на зараз­ните заболявания в област Благоев­г­рад. Заедно ще вземем решение какво и как ще нап­рави, каза още здрав­ният минис­тър. Вак­сините е можело да бъдат вър­нати в РЗИ — Благоев­г­рад, се посочва в провер­ката на „Медицин­ски над­зор”, защото трай­ността им е била няколко дни след 9 януари. Минис­търът обаче не може да накаже шефа на бол­ницата, защото бол­нич­ното заведение е общин­ско и минис­тер­с­т­вото не му е прин­ципал.

България

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Бивши активисти се бунтуват срещу парашутисти в листите и авторитарен подход на сценариста Тошко Йорданов

Раз­дорите в пар­тията на Слави Трифо…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Корпоративната социална отговорност - норма на поведение в света на бизнеса

Изследване сред 300-те най-големи работодатели у нас дава картината в сектора

COVID-19 не отне от Кодексa за социално осигуряване (КСО) про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Убийство без убийство в Театър 199

История на роман­тични премеж­дия и прес­тъпни кроежи, зафор­мени в комедия от две жени и един мъж. Пиесата ще гледаме на 22 март в Театър 199. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...