Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт за COVID-19: Няма драма, нещата са под контрол

Експерт за COVID-19: Няма драма, нещата са под контрол

Не е изпус­нат кон­т­ролът с COVID-19. Дори в света на науката има спорове за това какво пред­с­тав­лява и как ще се раз­вива това заболяване. Има доста положително нас­т­роени учени, които не виж­дат нищо драматично с раз­п­рос­т­ранението на вируса. Това комен­тира ръководителят на депар­тамент “Имунология“ в Инс­титута по мик­робиология към БАН доц. Анд­рей Чор­банов по Бъл­гария ОН ЕЪР.

Той посочи, че раз­витието на COVID-19 е било очак­вано, като то не е лавинооб­разно.

Екс­пер­тът съобщи, че дър­жав­ното финан­сиране за раз­работ­ването на бъл­гар­ска вак­сина срещу COVID-19 е зам­разено до края на годината. Работата по вак­сината засега продъл­жава с помощта на френ­с­кия инс­титут “Пас­тьор“.

Доцент Чобанов каза още, че няма как хората да бъдат изолирани за много дълъг период.

Припом­няме, че във втор­ник следобед здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов заяви: „Няма нужда от нови мерки срещу коронавируса. Към нас­тоящият момент мер­ките, които са пред­п­риети в Бъл­гария са напълно дос­татъчни. Те са меки мерки.

По отношение на готов­ността на сис­темата в страната, към нас­тоящия момент няма същес­т­вен натиск върху нея. Имаме ясен план, в който е раз­писано какво се случва при какъвто и да е натиск на сис­темата. Ако на ден имаме над 150 положителни случая дневно имаме готов­ност да раз­к­рием 2499 легла, от които 2102 за пациенти, имащи нужда от дихателна реанимация“, обясни той“, под­черта минис­тър Ангелов.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...