Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: Мерките на властта са предизборни, а не антикризисни

Петър Витанов: Мерките на властта са предизборни, а не антикризисни

Петър Витанов: Мерките на властта са предизборни, а не антикризисни

Българските пенсионери заслужават много повече от еднократни подаяния, заяви евродепутатът от БСП

Новите мерки са опаковани като сред­с­тва за борба с корона-вируса. Те обаче са изцяло предиз­борни и няма да донесат необ­ходимия ефект, както стана с пър­вия пакет“, заяви евродепутатът в предаването „Брюк­сел 1“ по телевизия „Bulgaria On Air“. Според него мер­ките се правят „на парче“ и остава неясно какви резул­тати трябва да се очак­ват. 

Дотук 500 млн. бяха пред­видени за малки и средни пред­п­риятия през Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие, от тях към момента са усвоени едва 9 млн. лева. Има 30 000 заяв­ления от ком­пании (за суми до 10 000 лв.), обработени са едва 3000, одоб­рените са само 1000. С този админис­т­ративен капацитет и 5 години няма да ни стиг­нат, за да се дадат сред­с­т­вата, които са необ­ходими сега и вед­нага. По мяр­ката „60/40“ беше отпус­нат 1 млрд., в момента сме на 180 млн. и за част от сек­торите тази мярка е абсолютно неп­риложима“, каза Витанов. 

Той определи като „подаяние“ сумата от 150 лв., която се пред­вижда бъл­гар­с­ките пен­сионери да получат в след­ващите три месеца. „Пен­сионерите са може би най-ощетената прос­лойка на бъл­гар­с­кото общес­тво през пос­лед­ните години, но по отношение на корона-вируса, тех­ните пен­сии не намаляха. По-уязвени в случая са хората от час­т­ния сек­тор, които загубиха 4050% от своите доходи. За мен това е опит да се печели време и гласоподаватели. Бъл­гар­с­ките пен­сионери зас­лужават много повече. Отдавна тряб­ваше да има преиз­чис­ление на пен­сиите, за да станат адек­ватни на средата, в която живеем“, категоричен е евродепутатът. 

Според него намаляването на данъка за виното и бирата е поред­ната нерелеван­тна мярка, която ще доведе до съм­нителен резул­тат. „Може би това би помог­нало на туроператорите в някаква степен, но моето раз­биране е, че когато намаляваме данъците, трябва да намалим общата цена, за да повишим пот­реб­лението. Сега може би един бранш ще бъде под­помог­нат, но общата цена няма да се намали“, каза той и припомни, че много от европейс­ките дър­жави изпол­з­ваха огромен ресурс, до 30% от брут­ния си вът­решен продукт, за да под­к­репят своите икономики още в началото на кризата, докато Бъл­гария отпусна по-малко от 2%. 

Според Витанов управ­ляващите нямат ясни раз­чети какви ще бъдат резул­татите от пред­п­риетите мерки, което отново сочи към неефек­тивно раз­ход­ване на сред­с­т­вата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...