Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов свика извънредно заседание на Щаба: Презапасете се с облекла, маски, очила!

Борисов свика извънредно заседание на Щаба: Презапасете се с облекла, маски, очила!

Борисов свика извънредно заседание на Щаба: Презапасете се с облекла, маски, очила!

Премиерът отбеляза, че по света има милиони заразени, а Европейс­кият съюз продъл­жава да няма единна политика, включително за отварянето на границите за туризма

Капацитетът с легла в интен­зив­ните отделения да бъде увеличен, а бол­ниците да бъдат презапасени със защитни сред­с­тва, е решил Национал­ният оперативен щаб на заседание при премиера Борисов, съобщи правител­с­т­вената прес­служба. Раз­п­рос­т­ранението на COVID-19 тръгва и от провеж­дането на праз­нични и религиозни тър­жес­тва, са кон­с­татирали членовете му. Борисов е раз­поредил на здрав­ния минис­тър Ананиев да проведе допъл­нително раз­говори с Национал­ната здрав­ноосигурителна каса и с Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз относно зап­лащането на тес­товете и клинич­ната пътека за COVID-19, за да имат бол­ниците дос­татъчно финан­сиране. Премиерът отбелязал, че по света има милиони заразени, а Европейс­кият съюз продъл­жава да няма единна политика, включително за отварянето на границите за туризма, комен­тира Епицентър.бг. Няма специалист, който да каже, че този бич на съв­ремието ще отмине, посочил министър-председателят. В тази ситуация, по думите на Борисов, е особено важно да се следи заболеваемостта в огнищата и да продължи кон­т­ролът върху мер­ките. Пред­седателят на НОЩ ген.-майор д-р Вен­цис­лав Мутаф­чийски също е нас­тоял да се укрепи капацитетът на бол­ниците. Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев изтък­нал, че въл­ната на вируса расте в Европа и на Бал­каните, като под­чер­тал, че усилията в Бъл­гария са насочени към противоепидемич­ните мерки. Дирек­торът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести Тодор Кан­тар­джиев напом­нил, че капацитетът на лабораториите е сериозно увеличен в срав­нение с началото на епидемията. По думите му е необ­ходимо внимателно да се следи за първи случаи на заразени в големи колек­тиви. Презапасете се с облекла, с маски, очила. Всичко трябва да е дос­татъчно и предос­татъчно, заяви Борисов.

.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие