Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: С вота на недоверие БСП показа реалните екологични проблеми

Социалист: С вота на недоверие БСП показа реалните екологични проблеми

Социалист: С вота на недоверие БСП показа реалните екологични проблеми

Институциите заработиха след натиска на опозицията, констатира Стефан Бурджев

С  намерението за вот на недоверие се получиха  кон­к­ретни резул­тати. БСП  изложи проб­лемите  на хората и накара дър­жав­ната машина да вземе някои закъс­нели мерки. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ Стефан Бур­джев пред БНТ.Според него шум­ните акции напом­нят  на онези, провеж­дани  при управ­лението на пър­вия кабинет на Борисов, които завър­шиха с присъди от Европейс­кия съд за правата на човека и обез­щетения, които бъл­гар­с­ката дър­жава тряб­ваше да плати. „Нужни са по-малко шум и повече резул­тати. Но граж­даните вече не се успокояват от такива ПР акции. Те няма да решат проб­лемите на страната”, допълни Бур­джев. Той поясни, че БСП ще пред­с­тави мотивите си за вота на недоверие, но и кон­к­ретни мерки за справянето с тази криза. „Мер­ките на дър­жавата са изк­лючително забавени с много месеци. Този проб­лем е задър­жан умиш­лено заради мес­т­ните избори, за да се стигне до момент, в който 100 хиляди души  са без вода и хора се бият пред водонос­ките”, каза социалис­тът. Той припомни, че БСП има над 60 въп­роса в Народ­ното съб­рание по темата с водата, бок­лука и мръсни въз­дух, и през цялото време е алар­мирала за задаващата се криза, но управ­ляващите не са взели мерки : „Наляха се над 500млн. лева за ремонт на язовири. Къде отидоха тези пари? Няма яснота и пуб­лич­ност какво е нап­равено и нап­равено ли е нещо”. Бур­джев комен­тира, че освен всички други негативи на кризата с водата, над 1500 души са зап­лашени да загубят работата си. „През 2018г. БСП внесе вот на недоверие за управ­лението на сек­тора на здравеопаз­ването. Ако тогава и останалите пар­тии ни бяха под­к­репили, това  неком­петен­тно правител­с­тво, генериращо проб­леми и коруп­ция нямаше да може да раз­вие тези вредни за бъл­гар­с­кото общес­тво процеси.Здравеопазването е в колапс.  Ще сезираме прокуратурата за лобис­тки закони, вкарани от минис­тър Ананиев и Жени Начева, както и за източ­ването на Здрав­ната каса”, завърши Стефан Бур­джев.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...