Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Йотова благодари на дипломатическия корпус у нас за добрата съвместна дейност

Йотова благодари на дипломатическия корпус у нас за добрата съвместна дейност

Йотова благодари на дипломатическия корпус у нас за добрата съвместна дейност

За доб­рото сът­руд­ничес­тво и през отиващата си година благодари на пред­с­тавителите на дип­ломатичес­кия кор­пус в Бъл­гария вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, която беше гост на традицион­ния прием, организиран от Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи. Вицеп­резиден­тът изказа специални благодар­ности на дамите пос­ланици, с които има редица съв­мес­тни инициативи, съобщи Епицентър.бг. В привет­с­т­вието си Илияна Йотова под­черта огром­ната роля на дип­ломацията в днеш­ния все по-разделен свят. Радикализ­мът, ксенофобията, отричането на другия не са били тол­кова силни от години насам, затова са ни нужни професионализъм, добри думи, позитивни пос­лания. През XXI век е много по-лесно да прокараш раз­делителни линии, да сееш език на омразата, откол­кото да проявяваш солидар­ност, да подаваш ръка, изтъкна вицеп­резиден­тът и под­черта необ­ходимостта от засил­ване на ролята на меж­дународ­ните организации. В европейски план Йотова привет­с­тва идеята на Фран­ция и Гер­мания за двугодишна кон­ферен­ция, пос­ветена на бъдещето на Евросъюза. Именно този диалог трябва да покаже, че в ЕС няма място за двойни стан­дарти, раз­деление на цен­тър и периферия, заяви вицеп­резиден­тът. Раз­читам във Ваше лице Бъл­гария да срещне съюз­ници за отпадане на Механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка, обърна се Илияна Йотова към присъс­т­ващите пос­ланици на страните членки на ЕС. Вицеп­резиден­тът посочи, че след­ващата пролет пред­с­тои прег­лед на Шен­ген­с­кото споразумение и изрази надежда този процес да завърши с приемането на Бъл­гария и Румъния, които са изпъл­нили всички критерии.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...