Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Промяната в БСП е факт, над 500 са младите ни кандидати

Корнелия Нинова: Промяната в БСП е факт, над 500 са младите ни кандидати

Корнелия Нинова: Промяната в БСП е факт, над 500 са младите ни кандидати

Средната възраст на номинираните от левицата е 39 години, има баланс между нови лица и опитни кадри, изтъкна лидерката на партията при посещението си в Казанлък

Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова посети Казан­лък, за да под­к­репи кан­дидата за кмет, издиг­нат от левицата — Стоян Пет­ров, лис­тата за общин­ски съвет­ници и кан­дидатите за кметове на населени места. “Поз­д­равявам ви за всичко, което правехте като опозиция  в годините на  управ­ление на ГЕРБ в общината. Ще изтъкна само едно — благодарение на вас, беше спасена Равда от продажба и обс­луж­ване на зад­кулисни интереси. Така показахте, че няма да допус­нете раз­г­раб­ване на общин­с­ката соб­с­т­веност и знам, че ще продъл­жавате да пазите интересите на съг­раж­даните си”, заяви Нинова. Тя продължи, че кан­дидатът на БСП Стоян Пет­ров е човек, завър­шил воен­номор­с­кото училище, капитан трети ранг, човек, който никога не се е докос­вал до политиката, до общес­т­вена поръчка. ”Той е поч­тен професионалист, отдаден на вас. Пред­лагаме ви лич­ност, чийто живот е отдаден на честта и дос­тойн­с­т­вото”, каза още пред­седателят на левицата. Тя изрази под­к­репа и за лис­тата за общин­ски съвет­ници и под­черта, че тя е съчетание на много опитни и много млади хора, а сред­ната въз­раст е 39 години. “Това е един от резул­татите на промяна в пар­тията. В цялата страна имаме над 500 млади хора кан­дидати за кметове и общин­ски съвет­ници”, под­черта Нинова. Тя обясни нуж­дата от промяна и в Казан­лък — общината се управ­лява зад­кулисно, правят се ремонти на ремон­тите, не се прави социална политика. “Има потен­циал за промяна, а един­с­т­вената пречка е страхът — страхът да изкажеш мнение, да критикуваш властта, дори да бъдеш днес тук. Нека помог­нем на всеки да бъде свободен човек”, завърши Нинова. “Време е за промяна. Няма друга по-силна кауза от тази– да вър­нем Казан­лък на казан­лъчани”, заяви пред­седателят на общин­с­ката организация на БСП Румяна Друмева. Кан­дидатът за кмет Стоян Пет­ров под­черта, че е приел да бъде кмет от най-голямата пар­тия в Бъл­гария– БСП, защото е обединена и отворена за по-широк кръг от хора. “Не приемам модела на управ­ление на Казан­лък — еднолични решения, липса на професионалисти. Управ­ляващите искат да ги слушаме, но заб­равиха да ни чуват. Искат да виж­даме свър­шеното, но заб­равиха да ни гледат в очите. Не приемам раз­делението в общес­т­вото. Знам кой съм, какво мога и всичко можем да пос­тиг­нем, ако сме заедно”, каза още Пет­ров.

Припом­няме, че по-рано лидер­ката на БСП посети Стара Загора. Тук съм, за да под­к­репя кан­дидата ни за кмет на Стара Загора  проф. Иван Вър­ляков и кан­дидатите ни за общин­ски съвет­ници и кметове на населени места. Те са чес­тни хора. Сигурна съм, че ще работят за доб­руването на общината. Имат прек­расна и въз­можна прог­рама как Стара Загора да стане индус­т­риална и социална община”. Това заяви пред общес­т­веността в града пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова. Попитана как оценява раз­витието на Стара Загора, тя каза, че тук са нап­равени добри неща, но отново се вижда моделът — ремонт на ремон­тите и работа на парче, без дъл­гос­рочна стратегия. Тя комен­тира и нереализираните индус­т­риални зони към града: “Премиерът Борисов напос­ледък обикаля в чуж­бина да търси инвес­титори. С молби инвес­тиции няма да станат. За да дой­дат инвес­титори отвън, трябва да решим проб­лемите си вътре. За да ни уважават отвън, първо трябва да под­редим дър­жавата вътре“. Нинова посочи  три проб­лема, които  гонят инвес­титорите — коруп­ция, бавно админис­т­ративно обс­луж­ване и липса на кадри. “Това са и трите задачи пред нашите кан­дидати– спрете коруп­цията, осигурете бързо админис­т­ративно обс­луж­ване, работете за под­готов­ката на кадри. В Стара Загора има въз­мож­ност това да се случи”, категорична бе Кор­нелия Нинова.  Тя заяви, че този екип знае как да нап­рави това и вярва в тех­ния професионализъм. По думите й “Визия за Бъл­гария” се е превър­нала във визия за всяка община.“Виждам БСП енер­гична и единна. Предайте тази енер­гия на хората и ги освободете от страховете им. На добър час!”, пожела Нинова.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие