Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Политолог: Мнозинството отхвърля президентските вета напук

Политолог: Мнозинството отхвърля президентските вета напук

Управляващите не са свикнали да бъдат оспорвани законодателните им актове, но често в тях се вижда некомпетентност или лобизъм, заяви проф. Александър Маринов

Мнозин­с­т­вото дейс­тва напук при вето, за да покаже, че може да се наложи над президента, но страда качес­т­вото на законодател­ната дей­ност. Това каза политологът проф. Алек­сан­дър Маринов в интервю за Аген­ция „Фокус“ по повод края на политичес­кия сезон.

По думите му ветото на президента не може да бъде ефек­тивно от гледна точка на непос­ред­с­т­вените си пос­ледици.

Преодоляването на ветото не е проб­лем за едно пар­ламен­тарно мнозин­с­тво. Лошо е друго, че тези многоб­ройни случаи, в които президен­тът връща приети закони със сериозни аргументи, не се прев­ръщат в основа, за да се обмисли, обсъди и подобри взетото решение“, комен­тира още проф. Маринов.

Очевидно е, че управ­ляващите въз­п­риемат тази актив­ност на президента с раз­д­раз­нение, защото не са свик­нали да бъдат по този начин кон­т­ролирани и оспор­вани. ГЕРБ имаше един период на пълен ком­форт от гледна точка на предиш­ния президент, но сега вече ситуацията е друга. Естес­т­вено, че голяма част от граж­даните раз­бират и под­к­репят тези отлагателни решения на президента. Всъщ­ност в повечето случаи президен­тът черпи една част от основанията си именно във въз­раженията, протес­тите или предуп­реж­денията на широки общес­т­вени среди. Една от причините президен­тът да има тол­кова висок рей­тинг, много по-висок от другите политици е именно в това, че той се стреми да посочи и да поп­рави според правомощията си греш­ките, които мнозин­с­т­вото допуска – било от неком­петен­т­ност, било от желание да се защитят някакви неясни интереси“, комен­тира още политологът.

По думите му това енер­гично упраж­няване на въп­рос­ното кон­с­титуционно правомощия на президента е необ­ходимо. „Друг е въп­росът, че неговото пред­наз­начение е именно да даде въз­мож­ност за подоб­ряване на продук­цията на пар­ламента, което в нашия случая не се получава“, заяви още проф. Маринов.

За коалицията „Обединени пат­риоти“, както за покой­ниците или добро, или нищо, каза политологът. По думите му коалицията „Обединени пат­риоти“ вече я няма.

Говоря не само за двете фор­мации ВМРО и НФСБ, но и между тях и ГЕРБ. Плов­див е много типичен случай. Ясно е, че там бит­ката ще бъде много сериозна. Вече Цветанов го няма с неговите чудодейни въз­мож­ности. Така че там вероятно няма да се изпокарат“, допълни той.

 

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...