Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Депутатите приеха оставката на шефа на Антикорупционната комисия

Пред­седателят на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ) Пламен Геор­гиев подаде оставка, съобщи пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева пред депутатите в пленар­ната зала вчера. Антикоруп­цион­ният шеф беше в дълъг отпуск, докато срещу него тече проверка на данъч­ните и прокуратурата след скан­дала с терасата и бар­бекюто му без документи. Депутатите включиха остав­ката на Геор­гиев като извън­редна точка в днев­ния ред на пар­ламента. Опозицията в лицето на БСП се обяви твърдо против спеш­ното раз­г­леж­дане на остав­ката на пред­седателя на КПКОНПИ Пламен Геор­гиев. По-рано бе станало ясно, че от Антикоруп­цион­ната комисия е пос­тъпила инфор­мация, че Геор­гиев е подал оставка, а звеното пред­лага тя да бъде приета от Народ­ното съб­рание НС. 31-ви юли беше пос­лед­ният пленарен ден преди едномесеч­ната лятна отпуска на депутатите. Крум Зар­ков от левицата обаче определи това като недопус­тимо. Чер­вените нас­тояха Геор­гиев да се яви лично в НС. Пот­вър­ж­дава се още една тен­ден­ция за специал­ните органи, които ще преборят коруп­цията. Всеки път едно и също — евродок­лад, инс­титуция, скан­дал, евродок­лад, комен­тира от пар­ламен­тар­ната трибуна опозицион­ният депутат. В крайна сметка народ­ните пред­с­тавители гласуваха пред­с­роч­ното прек­ратяване на ман­дата на Пламен Геор­гиев — със 120 гласа “за“, “против“ — 3 и “въз­дър­жал се“ — 3 депутатите освободиха го освободиха от поста. Преди почив­ката, която се наложи във връзка с искането на БСП за изс­луш­ване в зала на Пламен Геор­гиев, Караян­чева пред­с­тави изп­ратено писмо от заместник-председателя на КПКОНПИ Антон Слав­чев, с което се пред­лага на пар­ламента да прек­рати пред­с­рочно правомощията на Пламен Геор­гиев във връзка с пос­тъпило от него заяв­ление. Шефът на КПКОНПИ излезе в отпуск в началото на април, след като прокуратурата и НАП започ­наха проверки срещу него заради терасата му от 186 кв. м, която той не е дек­ларирал, въп­реки че е вписана в нотариал­ния му акт. В края на май Геор­гиев обяви, че удъл­жава отпуска си до средата на юни, тъй като провер­ките не са прик­лючили. В моите пред­с­тави провер­ката можеше много бързо да прик­лючи, защото все пак съм дър­жавен служител и на дър­жавна зап­лата, но се оказа, че наис­тина това е сложна проверка, обясни тогава пред “Днев­ник“ Пламен Геор­гиев.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...