Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

Премахването им отговаря на националния ни интерес, категорични са социалистите в парламента

С повече от 50 под­писа внесохме в деловод­с­т­вото на НС проек­торешение за отмяна на сан­к­циите срещу Русия“. Това заяви пред жур­налисти в пар­ламента народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев. По думите му мотивите за това са преди всичко икономически – има цели сек­тори на икономиката, които губят от сан­к­циите, нап­ример туризъм, лека и хранителна промиш­леност. „Очевидно е, че както за Бъл­гария, така и за цяла Европа сан­к­циите дават изк­лючително лош икономически резул­тат. Те доказаха и своята неефек­тив­ност от началото си през 2014 г. досега. Решението, което пред­лагаме на бъл­гар­с­кия пар­ламент, е да се обяви срещу тях и да задължи пред­седателя на НС да го обяви пред Европейс­кия пар­ламент и пар­ламен­тите на другите дър­жави членки“, обясни той. По думите му Бъл­гария не е нито пър­вата, нито един­с­т­вената дър­жава, която обсъжда подобни решения — до момента пар­ламен­тите на две дър­жави са приели такива решения — Фран­ция и Кипър, а в Словакия и Бел­гия в момента се обсъж­дат. Според него с такова решение Бъл­гария не би била изк­лючение, а част от европейс­ката политика. „Премах­ването на сан­к­циите срещу Русия и рецип­роч­ните сан­к­ции срещу дър­жавите членки на ЕС отговаря и на национал­ния ни икономически интерес“, каза още той и допълни, че дан­ните показ­ват, че за пос­лед­ните 4 години стокооб­менът между Рус­ката Федерация и САЩ се е увеличил 4 пъти. 

Валери Жаб­лянов: Без единение на европейс­кия кон­тинент, ЕС трудно ще дос­тигне високи тем­пове на икономическо и социално раз­витие

Без единение в рам­ките на европейс­кия кон­тинент ЕС трудно ще дос­тигне онези високи тем­пове на икономическо и социално раз­витие, как­вито желаем всички да видим, особено дър­жавите от периферията“, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата. Той обясни, че пред­ложението за решение е продъл­жение на политиката на БСП за отмяна на сан­к­циите срещу Русия, които са израз на прецеденти от други времена на отношенията на Рус­ката федерация и Европа. 

Манол Генов: Има двоен стан­дарт при сан­к­циите

БСП е била винаги пос­ледователна в позициите, които е изразявала. Пред­лагали сме да се взимат такива решения невед­нъж“, комен­тира депутатът от БСП Манол Генов. Той под­черта, че има двоен стан­дарт при сан­к­циите срещу Русия – големи меж­дународни кор­порации като  Siemens, Volkswagen спокойно да си инвес­тират в Русия, да печелят, а Бъл­гария да остава един заб­равен ост­ров в Европа по отношение на раз­витие на тех­нологиите. 

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...