Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Росен Бъчваров: Правят се тестове за уязвимости в Агенцията, ако трябва ще спрем някои от електронните услуги

Росен Бъчваров: Правят се тестове за уязвимости в Агенцията, ако трябва ще спрем някои от електронните услуги

Росен Бъчваров: Правят се тестове за уязвимости в Агенцията, ако трябва ще спрем някои от електронните услуги

НАП заплашена от глоба до 20 милиона

Извър­ш­ват се тес­тове за уяз­вимости в НАП, пот­върди говорителят на приход­ната аген­ция Росен Бъч­варов пред БНР. Ако това налага спиране на някои елек­т­ронни услуги, това ще бъде нап­равено, каза още Бъч­варов. Паралелно с това за нас е важно да продължи нор­мал­ното опериране на останалата част от дей­ността на НАП, свър­зана с дек­лариране, плащане, админис­т­риране на данъци. По въз­мож­ност въз­можно най-малко да поп­речим на хората да изпол­з­ват елек­т­рон­ните услуги на НАП, посочи още Бъч­варов, цитиран от Епицентър.бг. Според него при хакер­с­ката атака не става дума за катас­т­рофа, нито за нещо безобидно. Фокусът ни е насочен в тези дни върху две основни теми. Пър­вата е да оценим има ли други уяз­вимости на инфор­мацион­ните сис­теми на НАП и ако такива бъдат намерени, те да бъдат зат­ворени вед­нага, така че да се елиминира всеки риск за продъл­жаващо нарушение и злоупот­реба. Вторият ни основен фокус е да дадем въз­можно най-много и най-подробна и полезна за граж­даните инфор­мация, чиито данни са изтегли, посочи още Бъч­варов.

Скоро НАП ще предос­тави на граж­даните приложение, с което могат да проверят какви техни лични данни са изтекли при хакер­с­ката атака, заяви още говорителят на аген­цията.

Той заяви, че атаката е показала уяз­вимостта на ком­пютър­ната сис­тема и отговор­ност за нея ще се поеме, но непос­ред­с­т­вената задача е аген­цията да каже на граж­даните дали има техни данни за мен, за Б, какви са тези данни и Ц, какво може да нап­рави един граж­данин, чийто данни са в този текст, така че да намалим дотол­кова, докол­кото е въз­можно неб­лагоп­рият­ните пос­ледици от това. Той може да изтегли кредит от мое име, може някой да продаде имота ми. Тези сценарий изг­леж­дат малко вероятен, защото тези сис­теми били сис­темите за кон­вен­ционални бан­кови кредити. Били за бързи кредити имат и фун­к­ционира модел, по който изис­ква физичес­кото присъс­т­вие на човека, иден­тификацията му, така че най-сериозните зап­лахи, които биват споменавани, към момента изг­леж­дат малко вероятни, успокои хората Бъч­варов пред БНР. Той уточни, че са изтекли лич­ните данни на над 4 милиона живи бъл­гари и на повече от 1 милион починали.

Започна провер­ката на Комисията за защита на лич­ните данни в Национал­ната аген­ция за приходите, заради без­п­рецеден­т­ното изтичане на данъчна и осигурителна инфор­мация за 5 милиона бъл­гари заради хакер­ски пробив.

До месец ще стане ясно какви нарушения е допус­нала Приход­ната аген­ция и какъв ще бъде раз­мерът на сан­к­циите срещу нея. Въз­можно е те да дос­тиг­нат 20 милиона лв.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие