Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) СГС: МОСВ да изследва дали въздухът в София е мръсен

СГС: МОСВ да изследва дали въздухът в София е мръсен

СГС: МОСВ да изследва дали въздухът в София е мръсен

Софийс­кият град­ски съд даде ход на поред­ното дело за мръс­ния въз­дух в София. Делото беше заведено от граж­дани и неп­равител­с­т­вени организации през 2017 г., съоб­щава БГНЕС. Делото беше заведено за това, че от 2015 до 2017 г. Столич­ната община не е имала прог­рама, с която да опази чис­тотата на въз­духа, вслед­с­т­вие на което е виновна за причиняване на здравос­ловни проб­леми на много хора, които са били принудени да дишат въз­дух с превишени норми на фини прахови час­тици. За същия период Бъл­гария беше осъдена и от Европейс­ката комисия заради лошото качес­тво на въз­духа, припомни „Нова телевизия”. Сред основ­ните обвинения са, че с начина си на управ­ление общината не е предот­в­ратила високите нива на замър­сяване с фини прахови час­тици, не изпъл­нява задъл­жението си за корек­тно инфор­миране на граж­даните за нивата на замър­сяване и не пред­п­риема адек­ватни мерки за справяне с проб­лема.

Съдът се съг­ласи с искането на ищците за наз­начаване на тройна екс­пер­тиза – медицин­ска, икономическа и екологична, но по време на заседанието си отложи две от тях и наз­начи само екологич­ната. Според раз­поред­бите на съдеб­ния със­тав екс­пер­тизата трябва да бъде извър­шена от МОСВ. Адвокатът на ищците Димо Гос­подинов реагира остро и изрази притес­нение, че резул­татите от зак­лючението няма да бъдат обек­тивни, защото докумен­тът може да попадне в ръцете на заин­тересувано лице, което да манипулира дан­ните. Адвокатите на Столич­ната община отказаха комен­тар. След­ващото заседание по делото е нас­рочено за 8 юли.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие