Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Нужна е промяна на модела, по който се държи България в Европейския съюз

Нужна е промяна на модела, по който се държи България в Европейския съюз

Нужна е промяна на модела, по който се държи България в Европейския съюз

Според Деница Златева политиците – национални и европейски трябва да си сверяват по-често часовника с хората, синдикатите и работодателите

Златен шанс да защити национал­ния интерес и въг­лищ­ната енер­гетика в ком­п­лекса „Марица изток“ пропусна правител­с­т­вото на ГЕРБ в периода, в който Бъл­гария бе пред­седател на Съвета на Европейс­кия съюз“ – това обяви Деница Златева, кан­дидат за евродепутат от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ и замес­т­ник – пред­седател на НС на БСП на срещи в градовете Рад­нево и Гълъбово. Според нея бъл­гар­с­ката страна е била в със­тояние да фор­мира много широки коалиции по важни за нея теми, но е изб­рала да остане в позицията на пос­ред­ник и докато е била такъв, други страни са наложили своите интереси. Златева даде пример с дейс­т­вията на Фран­ция по пакета „Мак­рон“, който предиз­вика огромен дебат и недовол­с­тво в тран­с­пор­т­ния сек­тор и нап­рави паралел с без­дейс­т­вието на бъл­гар­с­ката страна в сек­тора на енер­гетиката. Когато говорим за това– как като бъл­гари защитаваме национал­ния си интерес в Брюк­сел, трябва да сме наясно, че кол­кото са важни евродепутатите, тол­кова важна е и позицията на бъл­гар­с­кото правител­с­т­вото. „Сега няма диалог и ние не знаем с какви позиции отиват бъл­гар­с­ките минис­три в Брюк­сел“, заяви Златева. 

Според нея е явна нуж­дата от промяна на този модел, по който Бъл­гария се държи в рам­ките на Европейс­кия съюз и тя ще стане факт след избори – европейски, но и пар­ламен­тарни. „В края на всяка година ЕК пуб­ликува законодател­ните си пред­ложения – важно е в сек­тора Енер­гетика бъл­гар­с­кото правител­с­тво, евродепутати, национални депутати, син­дикати и работодатели вед­нага след това да сед­нем на една маса и да защитаваме една национална позиция“ – заяви Деница Златева. За спой­ката между национал­ната и европейс­ката политика акцен­тира и Драгомир Стой­нев, заместник-председател на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и минис­тър на икономиката и енер­гетиката в периода 20132014. Според него тя ще гаран­тира заявяване и отс­тояване на национален интерес в сек­тора Енер­гетика.

В срещите взеха учас­тие Иван Кръс­тев, кан­дидат за евродепутат от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“, Таско Ермен­ков – заместник-председател на Комисията по енер­гетика в 44 НС, Георги Гьоков — народен пред­с­тавител от Старозагор­ско, Иван Айолов, зам.-министър на икономиката и енер­гетиката с ресор „Енер­гетика“ (20132014 г.)

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...