Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ВКП започна проверка на жилището на Горанов по разпореждане на Цацаров

ВКП започна проверка на жилището на Горанов по разпореждане на Цацаров

ВКП започна проверка на жилището на Горанов по разпореждане на Цацаров

Вър­ховна касационна прокуратура започна извър­ш­ване на проверка за жилището, в което живее финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов. Дейс­т­вията са пред­п­риети по раз­пореж­дане на глав­ния прокурор Сотир Цацаров. Провер­ката е по повод зададен въп­рос в телевизион­ното предаване „Шоуто на Слави“ по Би Ти Ви за това, че „минис­търът на финан­сите живее в апар­тамент от 180 кв.м. в лук­созен жилищен ком­п­лекс, предос­тавен му без­въз­мез­дно от бъл­гар­ски биз­нес­мен“. В рам­ките на извър­шената лично от прокурор от ВКП проверка, на 26 ноем­ври, понедел­ник, бяха снети пис­мени обяс­нения от минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов, а на след­ващият ден от две лица, соб­с­т­веници на жилището, пол­з­вано от Владис­лав Горанов, уточ­нява Актуално.ком. Под­роб­нос­тите за това къде са били раз­питите и какво са казали тримата няма, но с членове и алинеи е обяс­нено прав­ното основание, на което прокуратурата е въз­ложила провер­ката на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ). Пос­танов­лението за това въз­лагане е от вчера, затова и прокуратурата е определила 20 дневен срок за извър­ш­ване на провер­ката. От подадена до Антикоруп­цион­ната комисия дек­ларация от финан­совия минис­тър стана ясно, че от 2012 година той живее в имот, който пол­зва без­въз­мез­дно. Кръс­т­никът на Владис­лав Горанов смята, че статиите за него са нереални Кръс­т­никът на финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов — масонът биз­нес­мен Иван Сариев, не одоб­рява пуб­ликации по темата за апар­тамента. Според пуб­ликации в печата и онлайн издания, апар­тамен­тът се намира в лук­созен зат­ворен ком­п­лекс, соб­с­т­веност на фирми, водещи към братята Кирил и Георги Домус­чиеви. В петък, прис­тигайки специално в пар­ламента, Владис­лав Горанов обясни, че жилището му е предос­тавено от кръс­т­ника му, който бил кръс­т­ник и на двете му деца, а не от фамилията Домус­чиеви.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...