Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Гечев: Слугинажът на ГЕРБ доведе до това да молим Турция да ни пусне газ

Гечев: Слугинажът на ГЕРБ доведе до това да молим Турция да ни пусне газ

Гечев: Слугинажът на ГЕРБ доведе до това да молим Турция да ни пусне газ

Слугинажът на бъл­гар­с­ките управ­ници доведе до това да клечим пред тур­с­кото правител­с­тво, за да ни пусне газ. Противно на интересите на бъл­гар­с­кия народ губим милиарди. Защо само бъл­гар­с­ката дър­жава да не може да учас­тва в ядрен проект? Всички други си защитават икономичес­ките интереси, за раз­лика от нас“. Това заяви проф. Румен Гечев от БСП по повод раз­витието на проекта „Тур­ски поток”

Цената на бъл­гар­с­кия слугинаж на нашите управ­ници е изк­лючително голяма. Проек­тът „Белене“ е заложен от 80-те години, вече сме 2018 г. Другите страни и народи си отк­риват други реак­тори. Г-н Борисов обикаля други страни и реже ленти на други големи обекти в Тур­ция. А нашия обект той вед­нъж го нарича „прек­расен енер­гиен обект“, след това го нарича „гьол в Белене“. Сега май ще се окажем в ситуация, в която бъл­гар­с­кият премиер ще изп­рати телег­рама на новата тур­ска ядрена цен­т­рала от „гьола в Белене“ или ще поз­д­рави г-жа Мер­кел за вторите две тръби от Русия към Гер­мания за газоп­ровод, докато беше убит „Южен поток“. Вместо с „Южен поток“ ние да подаваме газ към Тур­ция, ние да взимаме тран­зит­ните такси и да имаме стратегическо предим­с­тво, слугинажът на бъл­гар­с­ките управ­ници доведе до това, че ние сега ще клечим на тръбата да чакаме газта през Тур­ция“, комен­тира депутатът темата за големите енер­гийни проекти и какво ще се случи с „Тур­ски поток“.

Според него това, че не сме изпъл­нили изис­к­ванията на Европа, е оправ­дание на управ­ляващите. Той посочи, че причината е, че Вашин­г­тон си има стратегически интереси през Брюк­сел и че са „натис­кали“ бъл­гар­с­кото правител­с­тво като най-слабо звено в Източна Европа. Депутатът каза, че Меж­дународ­ната атомна аген­ция е тази, която може да даде лиценз за строител­с­тво на АЕЦ „Белене“, а не Еврокомисията.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...