Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Окончателно! До 5000 лв. обезщетение за далечни роднини при смърт на пътя

Окончателно! До 5000 лв. обезщетение за далечни роднини при смърт на пътя

Окончателно! До 5000 лв. обезщетение за далечни роднини при смърт на пътя

Единствено интереса на застрахователите се защитава с промените, предупредиха от БСП

До 5000 лв. ще бъде обез­щетението за неимущес­т­вени щети за далечни род­нини при смърт на пътя, реши пар­ламен­тът с окон­чателно приети промени в Закона за Кодекса за зас­т­раховането, съобщи аген­ция КРОСС. Тек­с­товете пред­виж­дат до 6 месеца Гаран­цион­ният фонд да изготви изгот­вят проект на методика, определяща раз­мера на обез­щетенията за имущес­т­вени и неимущес­т­вени вреди и да я предос­тави на бюджет­ната комисия, заедно със здрав­ния и социал­ния минис­тър. Таванът за обез­щетенията ще важи до приемането на наред­бата за методика. Тя трябва да се приеме в срок до 1 година след влизане в сила на закона. Това се прави, за да не се увеличават полиците по “Граж­дан­ска отговор­ност“. Пър­воначал­ните тек­с­тове пред­виж­даха да се пос­тави таван за неимущес­т­вени щети и за род­нините от тесен кръг — деца, съп­рузите, както и лица, живели на семейни начала с жер­т­вата. Тек­с­товете, внесени от шеф­ката на бюджет­ната комисия Менда Стоянова, пред­виж­даха най-близките да могат да получат обез­щетение до 20 000 лв., а за брат или сес­тра — 15 хил. лв, а 5000 лв. — за лице, което е съз­дало емоционални отношения с починалия. Мотивите бяха, че след тъл­кувател­ното решение на ВКС, което раз­шири кръга от лица с право на обез­щетение, има предявени искове за близо 100 млн. лв., което можело да повиши цената на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“. Един­с­т­вено интереса на зас­т­рахователите се защитава с промените, предуп­редиха от БСП. Глав­ният проб­лем според левицата е изтичането на сред­с­тва при катас­т­рофи в чуж­бина и промените няма да го решат. За съз­даване на методика се обявиха 101 народни представители,15 гласуваха — против, а 8 се въз­дър­жаха.

След общес­т­веното обсъж­дане и Стоянова замени пър­воначал­ните внесени тек­с­тове и остана таван за далечни род­нини или такива, които са съз­дали силна емоционална връзка с жер­т­вата. По време на обсъж­даните промените в Стоянова мотивира пред­ложенията си, че полиците у нас са сред най-ниските в ЕС.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...