Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бургаско семейство дари кувьоз на УМБАЛ Бургас за 20-я рождения ден на сина си

Бургаско семейство дари кувьоз на УМБАЛ Бургас за 20-я рождения ден на сина си

Бургаско семейство дари кувьоз на УМБАЛ Бургас за 20-я рождения ден на сина си

Бур­гаско семейс­тво отбеляза рож­дения ден на своя 20-годишен син по необичаен начин – като стана дарител на Отделението по неонатология на УМБАЛ Бур­гас, съобщи аген­ция КРОСС. Гер­гана и Николай Гос­подинови подариха на отделението нов кувьоз от висок клас, снаб­ден с допъл­нително оборуд­ване. Идеята е въз­ник­нала по повод 20-я рож­ден ден на сина им. Синът ни е роден тук преди 20 години. Беше в кувьоз. Знаем колко е важно лекарите да имат добра апаратура и ще се рад­ваме, ако нашето дарение помогне на много недоносени бебета да се приберат вкъщи при родителите си, раз­каза Гер­гана Гос­подинова. Семейс­т­вото посети отделението с мал­ката си дъщеря Мария. Рож­деникът Николай е студент в Анг­лия.

Благодарение на дарители като Вас, нашето отделение е оборуд­вано с модерна и качес­т­вена тех­ника. В пос­лед­ните 3 години това е чет­вър­тият кувьоз, който получаваме от дарители. Нашите деца наис­тина имат нужда от висококачес­т­вени грижи и прецизна апаратура, за да могат да оцелеят и да се раз­виват без риск от увреж­дания. Рад­вам се, че все повече хора стават дарители на отделението и ни помагат, обясни начал­никът на неонатологията д-р Стилияна Томова. Дареният от сем. Гос­подинови кувьоз вече е пус­нат в екс­п­лоатация. Той е снаб­ден със сен­зори за тем­пература и влаж­ност, за да осигури на недоносените бебета среда, от която те най-много се нуж­даят в пър­вите минути от живота им. Има и тег­лилка, за да се следи тег­лото на детето дирек­тно в кувьоза. Николай и Гер­гана Гос­подинови са от Бур­гас. Семейс­т­вото живее в града, в УМБАЛ Бур­гас са родени и двете им деца. В офиса на фир­мата има и други майки, на чиито деца Отделението по неонатология е помог­нало. Затова всички приели идеята присърце и с нетър­пение очак­вали поръчаният кувьоз да бъде дос­тавен в бол­ницата. Д-р Томова показа на дарителите отделението и раз­каза за идеята за съз­даване на семейна стая, в която родителите на недоносените деца да имат въз­мож­ност да бъдат заедно със своите бебета. За ремонта на стаята отделението раз­чита на дарители. Особено ценна ще бъде помощта на проек­танти, архитекти, дизай­нери и строители, които могат да се свър­жат с отделението, ако желаят да помог­нат, комен­тира аген­ция КРОСС.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...