Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЛКОВНИК О.З. ТИЛЬО СТОЕВ ВЪЛЕВ

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЛКОВНИК О.З. ТИЛЬО СТОЕВ ВЪЛЕВ

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЛКОВНИК О.З. ТИЛЬО СТОЕВ ВЪЛЕВ

( 17.11.191831.01.1998)

Тильо Стоев Вълев е роден преди 100 години в с. Опан, Старозагор­ско през бур­ната 1918 година, в прог­ресивно семейс­тво, закър­мено с идеите на тес­ните социалисти.

От ранна въз­раст приема идеите и зас­тава на страната на онеп­рав­даните и угнетените, помагач, ятак, а от 1943 година и пар­тизанин в V-та въс­таническа оперативна зона “Георги Димит­ров“. Прев­ръща дома си в място за под­с­лон на нелегални и на пар­тизани. Организатор е на нелегални струк­тури и на организацията “Трез­веници“ в района, на младежки нелегални групи и РМС, които се включ­ват в пар­тизан­с­кото движение.

След 09.09.1944 година учас­тва активно в изг­раж­дането на новото общес­тво, като от 1945/46 година се включва в редовете на Бъл­гар­с­ката народна армия; дос­тига до звание “пол­ков­ник“.

За зас­лугите си през отечес­т­вото и армията е носител на редица отличия, включително два пъти на орден “Чер­вено знаме“.

През всич­ките години на своята служба в БНА и до пос­лед­ния си дъх работи и вдъх­новява младите да работят за сигур­ността и защитата на отечес­т­вото ни Бъл­гария.

ОТ СЕМЕС­Т­ВОТО, ПРИЯТЕЛИТЕ И КОЛЕГИТЕ

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...