Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Макрон от София: Да не бързаме с разширяването на ЕС

Макрон от София: Да не бързаме с разширяването на ЕС

Макрон от София: Да не бързаме с разширяването на ЕС

Брюксел обещава 10 милиарда евро за инфраструктура на Западните Балкани

Фран­ция под­к­репя движението на бал­кан­с­ките дър­жави в Европейс­кия съюз, но при условие, че всички те проведат необ­ходимите реформи. Това заяви френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон при прис­тигането си на срещата на Европейс­кия съюз-Западни Бал­кани, която се провежда в София, предаде БГНЕС

Под­к­репям движението на Бал­каните към Европа и тях­ното присъединяване като бъдещи членове на ЕС. Но смятам, че трябва с голяма пред­паз­ливост и твър­дост да се отнасяме към процеса на раз­ширяването. Трябва да помагаме на страните, които се рефор­мират и вър­вят към Европа. Това е наш стратегически избор“, каза стопанинът на Елисейс­кия дворец. 

Но преди да бъдат завър­шени необ­ходимите реформи, не трябва да бър­заме с раз­ширяването. Това няма да е от полза нито на Европейс­кия съюз, нито на страните-кандидатки“, под­черта Мак­рон, цитиран от ТАСС

В момента Албания, Македония, Сър­бия, Черна гора и Тур­ция са кан­дидатки да член­с­тво в ЕС. За нито една от тези страни не са ясни сроковете, кога ще могат да се присъединят към Съюза.

Финан­сово пред­ложение за Бал­каните, според което Европейс­кия съюз да финан­сира изг­раж­дането на инф­рас­т­рук­турата в региона с 10 млрд. евро е било обсъдено на срещата на върха ЕС – Западни Бал­кани, съобщи на прес­кон­ферен­ция в НДК пред­седателят на Европар­ламента Антонио Таяни.

След раз­говорите трябва да бъде обявена Софийс­ката прог­рама за Запад­ните Бал­кани, в която да са включени всички инф­рас­т­рук­турни проекти със срокове и финан­сиране. Според пред­варителни изчис­ления всички проекти са на стой­ност 30 млрд. евро. Част от финан­сирането ще е през европейс­кия бюджет, а друга през заеми от Светов­ната банка, Европейс­ката инвес­тиционна банка и Европейс­ката банка за въз­с­тановяване и раз­витие. Заемите пък щели да се връщат от такси за пол­з­ване на инф­рас­т­рук­турата като тол такси за магис­т­ралите.

“Нап­равих пред­ложение за 10 млрд. евро европейско финан­сиране за изг­раж­дане на магис­т­рали, железопътни и енер­гийни трасета, за изг­раж­дане на дигитална инф­рас­т­рук­тура в региона“, обясни Таяни.

Заев: Надявам се на ком­п­ромис за името до края на БГ-председателството

От днес приятел­с­т­вото между Македония и Гър­ция е дори по-силно, надявам се до края на пред­седател­с­т­вото да имаме решение на спора за името на страната. Това каза на прес­кон­ферен­ция вчера министър-председателят на Македония Зоран Заев, предаде „Фокус“. 

Заедно с Алек­сис Цип­рас тър­сим въз­мож­ности за креативни решения, които от македон­с­ката страна са пред­с­тавили в пос­лед­ната фаза на преговорите“, заяви Заев. По думите му кон­сул­тациите между двете страни ще продъл­жат. 

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...