Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Над 70 члена на НС на БСП искат свикване на извънреден пленум

Над 70 члена на НС на БСП искат свикване на извънреден пленум

Над 70 члена на НС на БСП искат свикване на извънреден пленум

Георги Геор­гиев

Над 70 члена на Национал­ния съвет на БСП внесоха под­писка за свик­ване на извън­реден пленум тази събота, след като вчера пар­тията стигна историческо дъно, заемайки пето място на пар­ламен­тар­ните избори за 48-о Народно съб­рание. Заяв­ленията продъл­жават да прис­тигат, съобщи пред жур­налисти на „Позитано 20“ евродепутатът Петър Витанов. Целта на

Той комен­тира, че инициаторите искат диалог с пар­тий­ните си другари за бъдещето на БСП, който обаче да не е „от бутафор­ните, в които си говорим за лан­с­кия сняг“. Витанов отказа да отговори дали въп­росът със запаз­ването на лидер­с­кия пост на Кор­нелия Нинова ще бъде цен­т­рален на пленума. Евродепутатът комен­тира, че трябва да се пос­тави въп­росът за политиките: „Не може цял месец като социалист да слушам как ще се коалираме с десни пар­тии“, отбеляза Витанов, но не даде кон­к­ретен отговор на въп­роса дали БСП трябва да продължи с тази политика.

В пред­ложението за дневен ред на групата социалисти от НС на БСП се пред­лага на извън­ред­ния пленум да бъде извър­шен анализ на резул­татите от изборите с дефинирането на изводи и мерки, да бъде свикано заседание на 50-я Кон­г­рес на БСП на 22.10.2022 г. за приемане на решения по неот­ложни въп­роси и да бъде изб­рана група за провеж­дането на раз­говори за съз­даване на ляво политическо обединение .В мотивите към под­пис­ката се казва още: „БСП записа поред­ния си слаб резул­тат. Пар­тията ни е в най-тежката си криза досега… В момент, в който левицата е в подем и в Европа, и в света, когато нуж­дата от социална зак­рила е припоз­ната в глобален мащаб след десетилетия отричане, Бъл­гария е на път да остане без лява пар­тия. Народът не вижда в БСП ляво пред­с­тавител­с­тво. Жаж­дата за власт раз­дели, обез­куражи и срина пар­тията, отв­рати избирателите.“

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...