Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Деница Златева е новият директор на „Булгаргаз“

Деница Златева е новият директор на „Булгаргаз“

Деница Златева е новият директор на „Булгаргаз“

“Бъл­гар­с­кият енер­гиен хол­динг“ във втор­ник е решил да смени четирима от пет­ч­лен­ния управителен съвет на дъщер­ното си дружес­тво “Бул­гар­газ“, става ясно от внесено още същия ден заяв­ление за впис­ване на новия със­тав в Тър­гов­с­кия регис­тър, съобщи „Медиапул“. Пред­седателят Иван Топ­чийски обаче запазва поста си.

За изпъл­нителен дирек­тор е изб­рана Деница Златева, която беше вицеп­ремиер по европ­ред­седател­с­т­вото в пър­вия служебен кабинет на Румен Радев през 2017 г. с премиер Огнян Гер­джиков. От декем­ври 2020 г. до май 2022 Деница Златева е била админис­т­ративен дирек­тор в “Бул­гар­газ“ с ресори “Човешки ресурси“, “Меж­дународно сът­руд­ничес­тво“, “Инфор­мационна сигур­ност“ и “Админис­т­ративно обс­луж­ване“. Мотиви за смяната в протокола от общото съб­рание на БЕХ не се посоч­ват.

Златева е била в периода 20082009 г. е начал­ник кабинета на замес­т­ник министър-председателя по въп­росите на еврофон­довете Мег­лена Плуг­чиева. Била е депутат в 42-то Народно съб­рание от БСП. През август 2012 година е изб­рана за вицеп­резидент на Социалис­тичес­кия интер­национал на жените. Между 2009 и 2017 г. е меж­дународен сек­ретар на БСП.

От 27 януари 2017 г. до 4 май 2017 г е вицеп­ремиер в служеб­ното правител­с­т­вото на Огнян Гер­джиков, отговарящ за под­готов­ката на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на ЕС.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие