Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо 100 000 литра вода са осигурени за Своге

Близо 100 000 литра вода са осигурени за Своге

12 хиляди души са засегнати от изчезналата река Искрецка

За населението на община Своге са осигурени 99 хиляди литра питейна вода в раз­лични раз­фасовки. Това съобщи главен комисар Николай Николов — дирек­тор на ГД “Пожарна безопас­ност и защита на населението“, на брифинг в Минис­тер­с­кия съвет, предаде БТА.

Той посочи, че населението, което страда от липса на вода, по адресна регис­т­рация е 12 хиляди души, но вероятно е много повече пред­вид лет­ния сезон.

Главен комисар Николов съобщи, че още вчера през нощта Национал­ното сдружение на общините в Репуб­лика Бъл­гария е реагирало активно и късно вечерта Столич­ната община е осигурила шест кубика питейна вода, помог­нали са и от Гоце Дел­чев, Дуп­ница, Ихтиман, Бач­ково, Девин и Плов­див.

На 15 места в Своге се раз­дава питейна вода и вода за битови нужди, съобщи той и уточни, че цис­тер­ните са раз­лични пред­вид изис­к­ването на санитар­ните органи да не се допусне несер­тифицирана питейна вода за упот­реба от граж­даните.

Главен комисар Николов каза, че от вчера са засег­нати няколко рибар­ници и към момента около 40 тона риба трябва да бъде унищожена по безопасен начин, така че да не пред­с­тав­лява опас­ност за населението и с тази задача се е заело земедел­с­кото минис­тер­с­тво и БАБХ.

Той съобщи още, че изг­раденото водох­ващане под връх Пет­рохан ще бъде изцяло насочено към село Иск­рец, така че да опитат да въз­с­тановят вод­ните количес­тва, които отиват към река Студена, оттам в кап­тажа на село Иск­рец. Надяваме се да даде резул­тат, очак­ваме такъв до един-два дни, комен­тира Николов. Има и един друг резер­вен вариант, който хид­рогеолозите ще изс­лед­ват, и той е да се свър­жем с голямо под­земно езеро от мрежата пещери, която е с дъл­жина около 200 километра, и да се реши въп­росът в близко време, допълни той.

По отношение на така наречената “изчез­нала река“, комисар Николов комен­тира, че е много сложно да бъде обяс­нено какво става, ако не си на място. Под връх Пет­рохан има голямо водох­ващане, което дос­коро отиваше към езерото “Пет­рохан“ за осигуряване на питейна вода на община Бер­ковица, посочи Николов.

Тази така наречена “изчез­нала река“ Студена не е напълно изчез­нала, но е с много намален дебит. Реката свърша в нищото — потъва в земята и след няколко десетки километра излиза при Иск­рец, комен­тира той. По думите му, това не става за първи път. През 70-те години е имало подобен случай.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие