Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Румен Радев: Не можем да мислим само за тръби и асфалт

Румен Радев: Не можем да мислим само за тръби и асфалт

Това не е бъдещето, ако искаме да имаме икономика и по-добра перспектива, заяви президентът в Талин

Президен­тът Румен Радев е в Талин, където учас­тва в срещата на върха на инициативата за регионално сът­руд­ничес­тво „Три морета“, като по време на форума ще приеме домакин­с­т­вото на инициативата от естон­с­ката страна. Ще пред­ложа научна, дигитална и образователна свър­заност да намери по-бързо приложение, за да може нашите млади хора, заедно с младите хора от другите дър­жави да изг­раж­дат заедно проекти, каза още Радев. Инициативата “Три морета“ би спечелила от едно кон­цеп­туално раз­ширяване и включ­ване на образовател­ната и науч­ната свър­заност като приоритет, заяви президен­тът Румен Радев пред бъл­гар­ски медии в Естония.

Инициативата е…

Прочети още…

Коронавирусът у нас: Рекордни 25% положителни проби

Коронавирусът у нас: Рекордни 25% положителни проби

През пос­лед­ното денонощие у нас са регис­т­рирани нови 395 случая на коронавирус, 31 са се излекували, а 18 болни са починали, сочат дан­ните от Един­ния инфор­мационен пор­тал. За пос­лед­ните 24 часа са нап­равени 1581 PCR теста. Това означава, че всеки чет­върти проверен е бил положителен.

В бол­ници в момента се лекуват 1500 души, като продъл­жава да расте броят на нуж­даещите се от интен­зивно лечение — 74 души са нас­танени в такива отделения. Актив­ните случаи на заразените с коронавирус бъл­гари…

Прочети още…

Перник отбеляза своя патронен празник - Деня на Свети Иван Рилски

Перник отбеляза своя патронен празник - Деня на Свети Иван Рилски

Заедно и с нашия дух преодоляваме трудностите, заяви в словото си кметът Станислав Владимиров

Вчера миньор­с­ката столица на Бъл­гария град Пер­ник праз­нува своя праз­ник — Деня на Свети Иван Рил­ски.

Той бе още по-тържествен, докол­кото и храм „Св. Иван Рил­ски“ в Пер­ник вчера навър­шви 100 години. „Мин­ната цър­ква“ е осветена на 19 октом­ври 1920 г., в деня, в който Правос­лав­ната цър­ква чес­тва паметта на светеца. Затова праз­нич­ният ден по традиция започна с архиерейска Света литур­гия. С благос­ловението…

Прочети още…

Общественици и експерти с тревога за демографската криза

В София се проведе нова сбирка на Дис­кусион­ния клуб на тема “Съв­ременни демог­раф­ски тен­ден­ции в Бъл­гария“. Съор­ганизатори на проявата са БАС, Движение на ветераните в БСП, Обединение на жените-социалистки, Демок­ратичен съюз на жените, Фон­дация “Устой­чиво раз­витие за Бъл­гария“, Меж­дународна фон­дация “Георги Димит­ров, Цен­тър за исторически и политологически изс­лед­вания и Бъл­гар­ски антафашис­тки научен инс­титут.

Встъпителни думи по темата нап­рави пред­седателия на УС на БАС Симеон Игнатов…

Прочети още…

Корнелия Нинова: Грижата за лекарите е грижа за хората

Корнелия Нинова: Грижата за лекарите е грижа за хората

Лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова написа вчера във Фейс­бук:

Чес­тит праз­ник на лекарите!

Днес те са на първа линия в бор­бата с коронавируса. Всекид­невно рис­куват живота си в името на цялото общес­тво и спасяват хиляди животи. Мнозина от тях губят бит­ката с болестта. Днес повече от всякога бъл­гар­с­ките лекари имат нужда от нашето уважение и благодар­ност.

Най-добрата приз­нател­ност към тях е да им гаран­тираме сигур­ност на работ­ното място, добре оборуд­вани бол­ници, условия за специализации…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...