Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Радев писа отличен на „Янев 1“ и предупреди „Янев 2“ за опасности

Радев писа отличен на „Янев 1“ и предупреди „Янев 2“ за опасности

Оттук нататък задачата на минис­т­рите става още по-трудна, а срещу тях ще бъдат хвър­ляни огромни ресурси от хората, които имат дър­жавата за своя бащиния, прог­нозира дър­жав­ният глава

На церемония в президен­т­с­т­вото дър­жав­ният глава прек­рати правомощията на служеб­ния кабинет „Янев“ и пред­с­тави новия служебен кабинет „Янев 2“. За първи път в историята на Бъл­гария властта се предава от едно служебно правител­с­тво на друго. В случая със­тавът на кабинета се запазва почти иден­тичен, тъй като промените са само три – в минис­тер­с­т­вата на икономиката, финан­сите и на тран­с­порта, комен­тира Топновини.бг. Президен­тът обяви, че е удов­лет­ворен от работата на служеб­ното правител­с­тво, тъй като се е справило отлично с основ­ната му задача – провеж­дане на чес­тни…

Прочети още…

Проф. Гечев: В 46-тото НС БСП се държеше диалогично, спокойно, професионално

“Не малко политици, които бяха пред­с­тавени в пар­ламента, е добре да изпол­з­ват новата учебна година да се поучат от греш­ките си и да раз­берат, че не може да просъщес­т­вува пар­ламент, в който няма диалог, няма опити за пос­тигане на общи цели и не се служи на общес­т­вото.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ проф. Румен Гечев в предаването “Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

“На фона на това, което ставаше в пар­ламента, БСП се дър­жеше диалогично, спокойно, професионално и…

Прочети още…

Приоритетите на кабинета - избори, енергетика, проблемите в строителния бранш

Само два часа, след като положи клетва и встъпи в длъж­ност, новото служебно правител­с­тво проведе пър­вото си заседание, съобщи БНР.

Премиерът Стефан Янев поясни, че заради мал­ките промени в този със­тав на кабинета не е нап­равена традицион­ната церемония за прием­с­т­веност. Служеб­ните минис­три получиха и копие на Кон­с­титуцията. Под­готов­ката на вота на 14 ноем­ври и гаран­ции за вот по правилата е пър­вият приоритет. Елек­торал­ният процес е фун­дамент на либерално-демократичната политическа сис­тема и в…

Прочети още…

Кирил Петков: Влизам в политиката заедно с Асен Василев

Кирил Петков: Влизам в политиката заедно с Асен Василев

Заедно с Асен Василев влизаме в политиката. Ще бъдем част от политичес­кия живот и ще учас­т­ваме в след­ващите избори, заяви бив­шият вече служебен минис­тър на икономиката Кирил Пет­ков при предаването на поста на нас­лед­нич­ката му Даниела Везиева, съобщи „Новва телевизия”. Двамата с Василев обмис­лят всички варианти, по които могат да излязат като учас­т­ници в след­ващите избори, тъй като времето е твърде кратко, за да регис­т­рират пар­тия. Дек­ларираме, че това няма да е президен­т­ска пар­тия. Ние…

Прочети още…

Разчетоха „черната кутия“ на падналия в Черно море МиГ-29

Разчетоха „черната кутия“ на падналия в Черно море МиГ-29

Дан­ните от „чер­ната кутия“ на пад­налия в Черно море МиГ-29 са раз­четени. Пър­воначал­ните резул­тати пот­вър­ж­дават нап­равените вече зак­лючения на Военна полиция, съобщи служеб­ният минис­тър на отб­раната Георги Панайотов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...