Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Брюксел поиска от “Астра Зенека” подробни планове за доставките

Брюксел поиска от “Астра Зенека” подробни планове за доставките

Европейс­ката комисия, дър­жавите членки и “Астра Зенека” обсъж­даха до късно в понедел­ник намерението на ком­панията да сък­рати дос­тав­ките на вак­сини за Европейс­кия съюз. Утре раз­говорите продъл­жават. В края на миналата сед­мица стана ясно, че ком­пания има намерение да сък­рати дос­тав­ките за европейс­ките дър­жави за пър­вите три месеца от 80 на 31 млн. дози. Новината беше пос­рещ­ната с много критики в Брюк­сел. Има съм­нения, че дозите, поръчани от ЕС, са продадени на други дър­жави, комен­тира БНТ. Дис­кусиите с “Астра Зенека“ не внесоха необ­ходимата яснота, каза след срещата еврокомисарят по здравеопаз­ването Стела Кириакидес. ЕК и дър­жавите членки искат под­робни планове за дос­тав­ките на вак­сини и кога ще се извърши раз­п­рос­т­ранението в дър­жавите…

Прочети още…

Корнелия Нинова на рождения ден БСТВ: Професионалисти сте, имате бъдеще!

Корнелия Нинова на рождения ден БСТВ: Професионалисти сте, имате бъдеще!

Чес­тит праз­ник на всички работещи и свър­зани с Бъл­гар­ска свободна телевизия. Това, което искам да ви кажа, мога да го събера в пет думи — харак­тер, професионализъм, свобода, благодар­ност и бъдеще. Проявихте харак­тер, въп­реки всички труд­ности — да устоим, да ги преодоляваме и да продъл­жаваме нап­ред.” С тези думи се обърна към екипа на Бъл­гар­ска свободна телевизия пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по случай втория рож­ден ден на телевизията.

 „Бяхте професионалисти да отразявате…

Прочети още…

Нинова: Имаме план за съживяване на икономиката и нови работни места

Фирмите да не плащат данък сгради и такса смет, държавният резерв да освободи стоки за пазара и да се попълни с произведени у нас

С дейс­т­вията си и с решенията си правител­с­т­вото на Борисов задъл­бочава кризата, вместо да я решава и то във всички посоки. По отношение на здрав­ната криза – не се справиха, пом­ните, че имаше период, в който бяхме на първо място по смър­т­ност от ковид в Европа. Вак­синацион­ната кам­пания очевидно не върви – желаещите доб­роволно да се вак­синират, по прог­нозите, които…

Прочети още…

Удължиха извънредната обстановка до 30 април

Удължиха извънредната обстановка до 30 април

Собствениците на заведения се отказаха от намерението си да отворят протестно

Министър-председателят Бойко Борисов свика вчера извън­редно правител­с­т­вено заседание, на което беше взето решение за удъл­жаване на срока на извън­ред­ната епидемична обс­тановка до 30 април, съобщи прес­служ­бата на кабинета. Премиерът е раз­поредил на минис­търа на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов да изготви заповед, в която ясно да бъдат раз­писани сроковете за поетап­ното раз­х­лаб­ване на мер­ките. По отношение на…

Прочети още…

Уникална операция помогна на дете да проходи отново

Уникална операция помогна на дете да проходи отново

След уникална за Бъл­гария операция в УСБАЛО „Проф. Бойчо Бой­чев“ в Горна баня 13– годиш­ната Райна Т. от Плов­див­ско ще може отново да ходи нор­мално с двата си крака, съобщи в. „Сега”. Момичето пос­тъпва в ортопедич­ната бол­ница с теж­ката диаг­ноза сар­ком на Юинг, обх­ващащ лявото бедро по цялото протежение. След  предоперативна химиотерапия в Дет­с­ката онкохематология в Плов­див екип на Клиниката по ортопедия извър­шва премах­ване на тумора заедно с цялата бед­рена кост и замес­т­ване на дефекта с модулна…

Прочети още…

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...