Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 60, Година XXXIII

Бомбени заплахи затвориха десетки училища

Десетки училища в София, Варна и Бур­гас бяха евакуирани в понедел­ник сут­ринта заради сиг­нали за бомби. Зап­лашител­ните съоб­щения са били получени на имей­лите на учеб­ните заведения. Пис­мата са идвали от адрес извън територията на Бъл­гария. При провер­ките взривни уст­ройс­тва не са отк­рити.

Радо Янков победи световен шампион

Звез­дата на бъл­гар­с­кия сноуборд Радос­лав Янков стана шам­пион в паралел­ния гиган­т­ски слалом при мъжете на Отк­ритото национално пър­вен­с­тво в Бан­ско. Янков, който беше най-бърз в квалификациите, победи в изцяло бъл­гар­ски финал светов­ния шам­пион в дис­цип­лината при младежите Тер­вел Зам­фиров. В …

ЕС заплашва Беларус с нови санкции

Шефът на европейс­ката дип­ломация Жозеп Борел предуп­реди вчера, че ЕС е готов да приеме нови сан­к­ции срещу Беларус, ако тази страна раз­реши на територията ѝ? да бъдат раз­положени руски ядрени оръжия, предаде БНР. “Приемането от страна на Беларус на руски ядрени оръжия би било безот­говорна е…

Обаче

 

Спорт