Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

ЕС увеличава значително помощта за украинските бежанци

Европейс­ката комисия съобщи, че увеличава значително помощта за украин­с­ките бежанци, потър­сили зак­рила в ЕС. Пред­вижда се да бъдат осигурени допъл­нителни сред­с­тва от общия бюджет, неус­воени след 2014 г. по раз­лични фон­дове. ЕК отпуска още 3,5 млрд. евро до края на 2023 г., като ще приз­нава…

Връщането на хартиената бюлетина се провали

Връщането на хар­тиената бюлетина се отлага на този етап.

В началото на пленар­ния ден вчера от левицата пред­ложиха тех­ния законоп­роект, пред­виж­дащ въз­мож­ността да се гласува и с хар­тиена бюлетина да влезе в днев­ния ред и пред­ложението на левицата бе гласувано два пъти от народ­ните пред­с­тавит…

Едва 4% от българите живеят нормално

37% от народа ни е могъл да свърже двата края през 2021 г.

Делът на населението, което може да свърже двата края трудно или много трудно, варира от 37 на сто в Бъл­гария и 9,2 на сто във Фин­лан­дия. Това сочи пуб­ликуваното вчера най-ново изс­лед­ване на европейс­ката статис­тическа аген­ция Еврост…

Обаче

 

Земеделие