Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) До 2 седмици отварят приема по подмярката за млади фермери

До 2 седмици отварят приема по подмярката за млади фермери

До 2 седмици отварят приема по подмярката за млади фермери

До две сед­мици ще бъде отворен приемът по под­мярка 6.1 „Съз­даване на стопан­с­тва на млади фер­мери“, като планираният бюджет е в раз­мер на 22 млн. евро, заяви минис­търът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Всеки от кан­дидат­с­т­ващите млади фер­мери ще може да получи до 25 хил. евро. Освен това 18-месечният срок от пър­вата регис­т­рация като земедел­ски стопанин, който се изис­ква за учас­тие в приема, се увеличава на 24 месеца.

Приемът на заяв­ления по под­мяр­ката за раз­витие на сел­ски туризъм ще бъде отложен за извес­тно време, съобщи още Порожанов. Той посочи, че причината е в необ­ходимостта от уточ­няване на тер­минологията за мес­тата за нас­таняване. Бюджетът на под­мярка 6.4.1 „Инвес­тиции в под­к­репа на неземедел­ски дей­ности“ ще бъде до левовата рав­нос­той­ност на 100 млн. евро.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят