Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Драстичен спад в пазара на агротехника

Драстичен спад в пазара на агротехника

Драстичен спад в пазара на агротехника

3 пъти по-малко комбайни и 33% по-малко трактори продадени през 2016 г.

За тър­гов­ците на агротех­ника е по-добре да няма суб­сидии за земедел­ски машини, защото така стопаните нямат грешни очак­вания и могат реално да решават каква тех­ника да закупят и кой е най-подходящият момент, смята Тодор Николов, пред­седател на УС на Бъл­гар­с­ката асоциация на тър­гов­ците на агротех­ника (БАТА). Чес­тата смяна на правител­с­т­вата у нас също не влияе добре на пазара. През 2016 г.асоциацията отчита драс­тичен спад в пазара на тех­ника у нас, спрямо 2015 г. Пазарът на ком­байни се е свил три пъти, а този на трак­тори с 33%. Актуал­ните данни към момента показ­ват, че ситуацията през 2017 г. ще бъде същата.

Според Тодор Николов на Бъл­гария й е необ­ходима дъл­гос­рочна прог­рама за раз­витието на земеделието,информира АгроП­лов­див. „За да се подобри сред­ната въз­раст на трак­торите у нас в срок от 10 години трябва да се внасят годишно минимум по 35004000 трак­тора и около 800900 ком­байна. При прикач­ната тех­ника още повече. Това обаче не се случва и никога не се случ­вало. Статис­тиките стават все по-лоши, въп­реки че у нас влязоха немалко европейски сред­с­тва“, комен­тира Тодор Николов.По думите на пред­седателя лошото със­тояние на парка прави некон­курен­т­нос­пособна продук­цията на земедел­ците. Това е така, защото, когато печал­бата се харчи за допъл­нителен раз­ход за под­дръжка на машините, няма как фер­мерите да печелят.

Изк­лючително важно е да не се съз­дават админис­т­ративни пречки пред стопаните, за да могат те да движат биз­неса си нап­ред. Според Николов сис­темата за точ­куване на проек­тите, свър­зани със закупуване на агромапини е безумна. „Залег­налите вътре критерии за меко казано неадек­ватни“, комен­тира Тодор Николов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят