Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Управляващите създават щаб след щаб, а болестта настъпва с пълна сила

Управляващите създават щаб след щаб, а болестта настъпва с пълна сила

Национален кризисен щаб и в агенцията по храните

Управ­ляващите съз­дават щаб след щаб в опитите на спрат опас­ната чума,но болестта продъл­жава да нас­тъпва с пълна сила. Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на БАБХ д-р Дамян Илиев от 18 юли в аген­цията е сфор­миран Национален кризисен щаб за справяне с болес­тите инф­луенца по птиците и чума по дреб­ните преживни животни, както и за прилагане на преван­тивни мерки за нераз­п­рос­т­ранение на африкан­с­ката чума по свинете. За пред­седател на щаба е наз­начен д-р Николай Лилов. Поименно са определени и екс­пер­тите, които отговарят за кон­т­рола по всички звена на веригата. Щабът ще заседава всеки понедел­ник, като целта е да под­помага изпъл­нител­ния дирек­тор по вземане на решения, свър­зани с овладяване на…

Прочети още…

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните е обявено въз­ник­ването на вторично огнище на чума по дреб­ните преживни животни в живот­новъден обект в гр. Болярово, област Ямбол, посоч­ват в съоб­щение от прес­цен­търа на БАБХ. В заповедта се нарежда на дирек­тора на Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на хар­ните в Ямбол да организира принудител­ното евтаназиране и обез­в­реж­дане на…

Прочети още…

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят