Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят

Новият премиер Джузепе Конте ще спира затягането на коланите за италианците

Новият премиер Джузепе Конте ще спира затягането на коланите за италианците

“Движение 5 звезди“ и партия “Лига“ вдигат антируските санкции

Наз­наченият в сряда за шеф на италиан­с­кото правител­с­тво Джузепе Конте пое ангажимент да приложи обща прог­рама, изгот­вена от антисис­тем­ното “Движение 5 звезди“ и край­нодяс­ната пар­тия “Лига“, съоб­щава АФП.

Прог­рамата пред­вижда за народа край на затягането на коланите.

Правител­с­т­вото иска да намали пуб­лич­ния дълг не чрез данъци и строги икономии, а “с увеличаване на брут­ния вът­решен продукт чрез даване на тласък на вът­реш­ното тър­сене на стоки и услуги“.

Друг основен момент от правител­с­т­вената прог­рама е въвеж­дането на плосък данък от 15 процента за физичес­ките лица и 20 процента за фир­мите. Пред­вижда се изп­лащане на базов доход от 780 евро на месец за живеещите в крайна…

Прочети още…

Британската полиция задържа 10 души, използвали чужденци за робски труд

Британ­с­ката полиция съобщи, че в резул­тат на едносед­мична операция срещу “роб­с­т­вото“ на работ­ното място са били спасени десетки жер­тви на този вид екс­п­лоатация и са били извър­шени няколко ареста, предаде Рой­терс.

В съв­мес­тно съоб­щение на Служ­бата за кон­т­рол на сезон­ния труд и трудовите злоупот­реби (GLAA) и на Национал­ната аген­ция за борба с прес­тъп­ността (NCA) се казва, че са били отк­рити около 50 пред­полагаеми жер­тви.

Други 10 души са били арес­тувани от полицията по подоз­рение в…

Прочети още…

“Бащата на народа“ Нурсултан Назарбаев ще управлява, докато е жив, Казахстан

“Бащата на народа“ Нурсултан Назарбаев ще управлява, докато е жив, Казахстан

Пар­ламен­тът на Казах­с­тан прие закон, поз­воляващ на президента Нур­сул­тан Назар­баев да продължи да управ­лява страната дори след като напусне поста, предаде АФП.

Законът беше приет единодушно от дол­ната камара на пар­ламента на цен­т­рал­ноазиат­с­ката страна, където 77-годишният Назар­баев е на власт от над 28 години.

Тек­с­тът предос­тавя кон­с­титуционен статут на Съвета за национална сигур­ност, чиито препоръки досега имаха само кон­сул­тативен харак­тер, и раз­решава на Назар­баев да го ръководи до края…

Прочети още…

Юлия Скрипал иска да се възстанови и да се върне в родината някой ден

Юлия Скрипал иска да се възстанови и да се върне в родината някой ден

Юлия Скрипал оцеля след опит за убийс­тво, за което британ­с­ките власти обвиняват Русия, но Мос­ква опроверга обвиненията. Дъщерята на бив­шия руски разуз­навач каза в специално изяв­ление за Рой­терс, че иска да се върне в страната си в дъл­гос­рочен план, въп­реки отравянето.

“Животът ми се обърна с главата надолу“, каза тя. Юлия и баща й Сер­гей Скрипал, бивш пол­ков­ник в рус­кото военно разуз­наване, издал на британ­с­ката служба за вън­шно разуз­наване МИ-6 десетки агенти, бяха намерени в без­съз­нание на…

Прочети още…

Макрон очаква да обсъждат с Путин иранската ядрена програма и Сирия

Макрон очаква да обсъждат с Путин иранската ядрена програма и Сирия

Гостът и съпругата му ще почетат загиналите в обсадата на Ленинград

Еманюел Мак­рон ще нап­рави утре и в петък пър­вото си официално посещение в Русия, където се надява да намери “точки на съг­ласие“ с рус­кия президент Владимир Путин по деликат­ните въп­роси за иран­с­ката ядрена прог­рама и Сирия въп­реки раз­ног­ласията между двете страни, предаде АФП.

Двамата лидери се срещ­наха снощи нас­ред декора на величес­т­вения Кон­с­тан­тинов­ски дворец, лят­ната резиден­ция на Петър Велики, на 20-ина км от Санкт…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...