Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Светът днес е по-опасен отпреди 2 години, сочи анкета

Светът днес е по-опасен отпреди 2 години, сочи анкета

Светът днес е по-опасен отпреди 2 години, сочи анкета

Повечето хора мис­лят, че светът е по-опасен днес, откол­кото беше преди 2 години, като същев­ременно нарас­т­ват страховете от политически мотивирано насилие и от оръжия за масово поразяване. Това са изводите в допит­ване на Фон­дация “Глобални предиз­викател­с­тва”, предаде Рой­терс.

В изс­лед­ването 6 от 10 анкетирани каз­ват, че опас­нос­тите са се увеличили, като кон­ф­лик­тите и ядрените или химичес­ките оръжия се въз­п­риемат като рис­кове, срещу които по-неотложно трябва да се дейс­тва, откол­кото срещу рас­тежа на населението или климатич­ните промени.

Кон­ф­лик­тите в Сирия, Йемен и Украйна, нап­режението със Северна Корея и Иран заради ядрените им амбиции, бур­ните отношения на НАТО и Русия карат хората да се чув­с­т­ват все по-несигурни.

Допит­ването се основава на отговорите на над 10 000 души в 10 страни. Те са анкетирани от фир­мата Ком­Рес.

Фон­дация “Глобални предиз­викател­с­тва” насър­чава дис­кусиите по най-големите зап­лахи за човечес­т­вото, които биха могли да унищожат над 10 процента от населението.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...