Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Столтенберг: Няма природен закон, според който НАТО да съществува вечно

Столтенберг: Няма природен закон, според който НАТО да съществува вечно

Столтенберг: Няма природен закон, според който НАТО да съществува вечно

Възможно е подобряване на отношенията с Москва, заяви генералният секретар на алианса

Важно е да се раз­бере, че няма природен закон, според който НАТО да същес­т­вува вечно. Това заяви вчера генерал­ният сек­ретар на пакта Йенс Стол­тен­берг преди началото на двуд­нев­ната среща на дър­жав­ните и правител­с­т­вените ръководители на страните от алианса.

Трябва да запазим пакта и да го осъв­ременяваме. Опит­вам се да огранича въз­можно най-много отрицател­ното отражение от раз­ног­ласията в НАТО. Досега те не са се отразили чак тол­кова, не знам как ще бъде занап­ред, добави той. Ако говоря за всички въз­мож­ности пред НАТО, ще под­копая съюза. Основ­ната ми задача е 29-те дър­жави от алианса да останат заедно. По основ­ния въп­рос сме единодушни — раз­ходите за отб­рана не са справед­ливо поделени, каза Стол­тен­берг.

По повод закус­ката с президента на САЩ, на която Доналд Тръмп порица Гер­мания за зависимостта й от вноса на руски газ и заради нис­ките отб­ранителни раз­ходи, Стол­тен­берг отбеляза, че Тръмп е прям. Две световни войни и Студената война доказаха, че заедно сме по-силни. Това е добре за всички, особено за САЩ, защото им поз­волява да бъдат световна сила — така те могат да присъс­т­ват в Азия и Африка. Няма друга сила и дър­жава с тол­кова съюз­ници в света, както САЩ. Заедно сме половината от светов­ната военна и тър­гов­ска сила, отбеляза Стол­тен­берг на фона на изказ­ването на пред­седателя на Европейс­кия съвет Доналд Туск, че САЩ трябва да ценят съюз­ниците си, защото не са им много.Не виж­даме непос­ред­с­т­вена зап­лаха от Русия към който и да било от съюз­ниците в НАТО. Моят под­ход към Мос­ква е изг­раден от опита ми от 90-те години насам в качес­т­вото ми на минис­тър. Дори през Студената война Нор­вегия имаше отношения с Мос­ква. Има нужда да бъдем силни и твърди, като влагаме в сигур­ността — тогава можем да водим политически раз­говор с Русия. Въз­можно е да се пос­тигне подоб­ряване на отношенията с Мос­ква.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...