Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Евросъюзът и НАТО задълбочават допълнително сътрудничеството

Евросъюзът и НАТО задълбочават допълнително сътрудничеството

Евросъюзът и НАТО задълбочават допълнително сътрудничеството

“Скъпа Америка, оценявай съюзниците си, не са ти много”, заяви Туск

НАТО и ЕС под­писаха в Брюк­сел съв­мес­тна дек­ларация за допъл­нително задъл­бочаване на сът­руд­ничес­т­вото между двете организации, предаде БТА.

Докумен­тът бе под­писан от генерал­ния сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг и пред­седателите на Европейс­кия съвет Доналд Туск и на Европейс­ката комисия Жан-Клод Юнкер.

Искаме да защитим европейс­ките граж­дани с всички въз­можни сред­с­тва, посочи Туск. Решихме да укрепим допъл­нително сът­руд­ничес­т­вото си в областта на прид­виж­ването на военни сили, противопос­тавянето на зап­лахите в интер­нет, тероризма, за спиране на канал­джиите в Средизем­номорието, добави той.

В навечерието на започ­ващата днес 2-дневна среща на върха на НАТО в Брюк­сел Туск се обърна пряко към президента на САЩ Доналд Тръмп, който, по неговите думи, от дълго време почти всекид­невно порицава ЕС, основно заради раз­ходите за отб­рана.

“Америка няма и няма да има по-добър съюз­ник от Европа. Днес хар­чим за отб­рана много повече от Русия и кол­кото Китай. Това е пряко вложение в европейс­ката и американ­с­ката сигур­ност. Скъпа Америка, оценявай съюз­ниците си, не са ти много. Парите са важни, но съп­ричас­тието е по-важно, заяви” Туск.

Той призова Тръмп да има пред­вид в след­ващите дни проявата на европейска солидар­ност след атен­татите в САЩ от 11 сеп­тем­ври 2001 година.

“Спом­нете си за това утре, а и особено когато се срещ­нете с рус­кия президент Владимир Путин в Хел­зинки. Пом­нете кой е стратегичес­кият Ви съюз­ник и кой е стратегичес­кият Ви съпер­ник, призова Туск.

Стол­тен­берг поясни, че въз­мож­нос­тите за движението на военни части в Европа е от ключово значение за способ­нос­тите на НАТО за сдър­жане, както и за бор­бата с тероризма. Европа поема повече отговор­ност за соб­с­т­вената си сигур­ност. Това е в допъл­нение, а не замес­тва НАТО, Туск.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...