Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Момичетата в България пушат най-много в света, таджикските девойки - най-малко

Момичетата в България пушат най-много в света, таджикските девойки - най-малко

Момичетата в България пушат най-много в света, таджикските девойки - най-малко

11 процента от юношите по света на въз­раст между 13 и 15 години пушат — цигари или пури, сочи глобално проуч­ване сред учениците, цитирано от Рой­терс.

Изпол­з­ването на тютюневи изделия е сред водещите причини за предот­в­ратими смър­тни случаи и за сериозни заболявания в света, на която се дъл­жат около 6 млн. смър­тни случая всяка година, отбеляз­ват изс­ледователите, учас­т­вали в проуч­ването на американ­с­кия Цен­тър за кон­т­рол и превен­ция на болес­тите (ЦКБ).

Повечето пушачи “усвояват“ този навик именно в юношес­ките си години.

Изс­ледователите са изпол­з­вали данни от проуч­вания сред юноши в 61 страни, извър­шени в периода 20122015 г. В половината от тези страни пушат минимум 15 на сто от мом­четата и поне 8 на сто от момичетата.

От всички страни най-малко пушат юношите в Шри Ланка (1,7 процента), а най-много — в Източен Тимор (35 на сто).

Най-малко млади мом­чета пушат в Таджикис­тан (2,9 процента), а най-много — в Източен Тимор (61,4 процента). Бъл­гария намира място в тази тревожна статис­тика с броя на пушач­ките сред девой­ките. Именно у нас тех­ният брой е най-висок — цели 29 процента, докато в Таджикис­тан пушат само 1,6 от момичетата.

“Пушенето уврежда почти всеки орган на тялото, а науч­ните данни показ­ват, че повечето от въз­рас­т­ните пушачи са пропушили именно през юношес­т­вото“, казва водещият изс­ледовател на проуч­ването Рене Аразола от отдела “Пушене и здраве“ в ЦКБ.

“Младите хора, които започ­ват да пушат в по-ранна въз­раст, по-често раз­виват дъл­гот­райно прис­т­рас­тяване към никотина, откол­кото онези, които усвояват вред­ния навик в по-късна въз­раст“, добавя Аразола.

“Следователно усилията следва да се насочат към превен­цията на пушенето сред юношите, ако искаме да няма още едно поколение въз­рас­тни, които страдат и умират от болести, свър­зани с пушенето“, зак­лючава ученият.

В повечето страни най-малко половината от сегаш­ните пушачи каз­ват, че искат да спрат, сочат още дан­ните.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...