Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Шеф в Левски: Приключихме само с половин милион загуба

Шеф в Левски: Приключихме само с половин милион загуба

Шеф в Левски: Приключихме само с половин милион загуба

Изминалата финансова година е най-успешната за „сините”, хвали се Красимир Иванов

Изпъл­нител­ният дирек­тор на Лев­ски Красимир Иванов говори пред аген­ция БЛИЦ във връзка с многото спекулации, появили се по адрес на „сините”. В пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво се появиха „бом­бас­тични новини”, че клубът от „Герена” има много задъл­жения. „Ще съобщя нещо, което ще зарадва много бъл­гари и същев­ременно ще разочарова доста от тях. Раз­бира се, зарад­вани ще бъдат многоб­рой­ните ни фенове, а натъжени – тези, които под­к­репят един друг отбор”, започна Красимир Иванов.

Истината е, че изминалата финан­сова година е най-успешната на Лев­ски в пос­лед­ните 10 години. Сега прик­лючихме само с половин милион лева загуба. За срав­нение – през миналата година бяхме на загуба над един милион. И още едно срав­нение – ЦСКА, който е клуб на две години, отчете минус 10 милиона лева. Няма да изпадам в повече под­роб­ности и да ви цитирам сухите факти. Но раз­полагате с документи, които доказ­ват казаното от мен. Искам да успокоя привър­жениците ни, че Лев­ски е в стабилно финан­сово със­тояние. Задъл­женията ни драс­тично са намалели”, добави изпъл­нител­ният дирек­тор на „сините”.

Моята голяма мечта беше, казано на фут­болен език, резул­татът да бъде 0:0. Т.е. – да сме на нулата от финан­сова гледна точка. Дали това е осъщес­т­вима цел? Да, но сме зависими от много неща. Имам пред­вид учас­тието ни в евротур­нирите – кол­кото по-напред продъл­жим, тол­кова по-добре за нас. Появата на нови спон­сори също ще ни помогне. Очак­ваме подоб­рение и в други важни ком­поненти – продаж­бата на билети и абонамен­тни карти, както и на фен­ски артикули. Както и, раз­бира се, изходящи тран­с­фери. Но пос­лед­ното не ни е фикс идея. Нап­ротив – Лев­ски няма да продава фут­болисти, защото искаме да запазим ядрото на отбора заради пред­с­тоящото ни учас­тие в европейс­ките клубни тур­нири. Така, че ето ви още един отговор на една друга спекулация – че ще тран­с­ферираме в чуж­бина някой от основ­ните ни играчи като Обер­тан и Гомес, нап­ример. Нещо повече – очак­ваме да прив­лечем още двама фут­болисти, за да изпъл­ним желанието на нашия треньор Делио Роси, заяви шефът на „сините”.

От гледна точка на зап­латите в клуба. Смея да твърдя, че играчите са добре задоволени на базата на стан­дарта в Бъл­гария, а и на клуб като Лев­ски. Сега не ни остава нищо друго, освен да стис­каме палци и да тръг­нем силно в Европа. Това може да се случи не само благодарение на треньора и отбора, но и на пуб­ликата. А аз не се съм­нявам, че вер­ните ни фенове ще бъдат на стадиона и ще ни под­к­репят. Така, както винаги са го правили”, завърши Красимир Иванов.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...