Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Кой командва парада у нас?

Кой командва парада у нас?

Премиерът Бойко Борисов многок­ратно е приз­навал, че „начал­с­т­вата” от Европа дават нас­тав­ления по какъв път да върви нашата страна. Тези дни видяхме как точно дейс­тва този механизъм. Вицеп­ремиерът и съп­ред­седател на Обединени пат­риоти Валери Симеонов се раз­г­неви на нем­с­ката евродепутатка Фран­ческа „Ска” Келер, която учас­тва в екоп­ротест у нас и отп­рави остри нападки срещу бъл­гар­с­кото правител­с­тво и пер­сонално срещу премиера. Те противоречат на доб­рия тон, на дип­ломатичес­кия етикет, на прин­ципа на суверенитета, на духа на ЕС, който поне на хар­тия е със­тавен от рав­ноп­равни дър­жави. Отговорът на вицеп­ремиера беше симет­ричен на атаката на „зелена” депутатка: „Как­вото повикало, това и се обадило”, обича да казва народът. Но…Келер се оплакала на пред­седателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, който влязъл в ролята на „начал­с­тво” и се обадил на Борисов. „Пос­ледва съоб­щение от Минис­тер­ски съвет, което според нас изясни нещата. Затова случаят за нас е прик­лючен – съоб­щението раз­г­раничи правител­с­т­вото от позицията на вицеп­ремиера Валери Симеонов”, съобщи говорител на Еврокомисията. Само по себе си, поведението в стила „Моля другарко, Валери ме обижда и се бие”, е дос­тойно за дет­ска градина, а не за висша европейска инс­титуция, която издър­жаме и ние — бъл­гар­с­ките данъкоп­латци. А бъл­гар­с­кият премиер влезе в капан, защото поз­воли да се вбие клин в управ­ляващата коалиция. Поведението на премиера по казуса дава и отговор на въп­роса откъде идват неис­товите опити за прокар­ване през пар­ламента на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция – явно пак от Брюк­сел е било задейс­т­вано „телефон­ното право”. Така в миналото — все в името на това да са най-„интегрирани” – предишни и сегашни влас­тимащи лик­видираха блоковете на АЕЦ „Коз­лодуй”, спряха стратегичес­ките енер­гийни проекти, под­к­репиха нежеланите от народа ни антируски сан­к­ции, въведоха и подър­жат антисоциал­ния плосък данък. Дано по-скоро случим на дър­жав­ници, които да раз­берат, че на Брюк­сел и Вашин­г­тон може да се отговаря и с „Не”. И че в днешна Европа, затънала в кризи, народите не обичат съг­лас­ните елити, а ценят тези, които отс­тояват национал­ните си иден­тич­ност, интерес и дос­тойн­с­тво.

Теофан Гер­манов

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...