Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28052020

Брой 103, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.78208 BGN ↓ 1 GBP = 2.20058 BGN ↑ 1 CHF = 1.84512 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протокол от 31.03.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-79/06.04.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон Хасково, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Гаражна клетка 20 кв.м., част от сграда с идентификатор 40909.111.13.1 със ЗП 74 кв.м. - „Ремонтно складова база“ в гр. Кърджали, за склад.

Начална цена: 434 /четиристотин тридесет и четири/ лева год. без ДДС.

2. Помещение с площ 20 кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 40909.119.126.1.18 на ет.1 /идентификатор 40909.119.126.1/ в Административна сграда със ЗП 148 кв.м. /идентификатор 40909.119.126/ в град Кърджали, ул. Металург № 10, за офис.

Начална цена: 980 /деветстотин и осемдесет/ лева год. без ДДС.

3. Помещение с площ 50 кв.м., част от Сграда с идентификатор 77195.718.321.3 със ЗП 611 кв.м. в ПИ с идентификатор 77195.718.321 /Складова база „Хасково“/ в землището на гр. Хасково, бул. „България“, за стопанска дейност.

Начална цена: 1 001 /хиляда и един/ лева год. без ДДС.

4. Изравнител „Гарваново“ с площ 11.062 дка, представляващ имот с идентификатор 14550.41.30 в землището на с. Гарваново, община Хасково, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 760 /седемстотин и шестдесет/ лева год. без ДДС.

5. ПС „Кос“ с РЗП 109.97 кв.м. в ПИ с идентификатор 51473.15.38 в землището на с. Неофит Бозвелиево, община Момчилград, за напояване и за питейно-битово водоснабдяване на селища в общината.

Начална цена: 786 /седемстотин осемдесет и шест/ лева год. без ДДС.

6. ПС „Нановица“ и напорен водопровод към нея, разположени в ПИ с идентификатор 51087.25.23 с площ 3 711 кв.м. в землището на с. Нановица, община Момчилград, за напояване и за питейно-битово водоснабдяване на селища в общината.

Начална цена: 788 /седемстотин осемдесет и осем/лева год. без ДДС.

7. Етаж първи с площ 137.27 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 65677.701.1722.1.1, с предназначение: за делова и административна дейност, и мазе с площ 45.54 кв.м. разположени в Сграда /двуетажна, жилищна/ в землището на гр. Свиленград, ул. „Трети март“ № 34, за търговска дейност.

Начална цена: 4 218 /четири хиляди двеста и осемнадесет/ лева год. без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството, както следва:

-на 30.04.2020 г. за обекта по т.1;

-на 04.05.2020 г. за обектите по т.2 и т.3;

-на 05.05.2020 г. за обекта по т.4;

-на 07.05.2020 г. за обектите по т.5 и т.6;

-на 08.05.2020 г. за обекта по т.7

Повторна дата за всички обекта - от 11.00 ч. на 12.05.2020 г.

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга и изисквания към участниците са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: 50 /петдесет/ лева без ДДС за обекта по т.1, по 100 /сто/ лв. без ДДС за обектите от т.2 до т.6 вкл. и 300 /триста/ лв. без ДДС за обекта по т.7, платими в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

България

Икономика

Култура

Спорт

Григор участва в шоуто на Джокович

Григор участва в шоуто на Джокович

Григор Димитров е потвърдил участие в планираните демонстративни турнири на Балканите, които се организират по инициатива на Новак Джокович....

Прочети още:

Loading...

Свят

Над 18 000 души са обвинени за корупция в Китай през 2019 г.

Броят на хората с повдигнати обвинения в корупция в Китай почти се е удвоил през 2019 г., става ясно от доклад на прокуратурата, предаде АФП...

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...