Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт25022020

Брой 291, Година XXX

            Валута: 1 USD = 1.81079 BGN ↓ 1 GBP = 2.34203 BGN ↑ 1 CHF = 1.84338 BGN ↑
Back Вие сте тук:Начало Начална ОБЯВА

ОБЯВА

В „Напоителни системи” ЕАД - София на 27.09.2019 г. на основание чл. 14 - чл. 15е от ПРУПДТДДУК, се обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на следния материален актив – собственост на дружеството, а именно: Поземлен имот № 000100, намиращ се в землището на

с. Софрониево, с ЕКАТТЕ 68148, община Мизия, с площ 2,837 дка, заедно с построената върху имота сграда с площ 296,00 кв. м., ведно с наличното оборудване. Началната тръжна цена е в размер на 132 000,00 (сто тридесет е две хиляди лева). Цената е без включено ДДС. Търгът ще се проведе на 27.09.2019. г. в 11.00 часа в “Напоителни системи“ ЕАД - София, на адрес: град София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, 3- ти етаж. В случай, че двама или повече от кандидатите предложат еднаква най-висока цена за него и търгът продължи между тях с явно наддаване, определям стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. Тръжната документация може да бъде получена от 10 до 16 ч. всеки работен ден до деня предхождащ датата на търга на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, „Напоителни системи” ЕАД – гр. София след заплащането и в касата на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София. Цената за един комплект тръжна документация е 350 /триста и петдесет/ лева /420 лв с ДДС/, като тази сума не се възстановява. Оглед на активите, предмет на търга, се извършва до деня предхождащ датата на търга по местонахождението им, след предварителна уговорка с управителя на „Напоителни системи” ЕАД - клон Мизия., като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация. Депозитът за участие е в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена и следва да бъде платена по сметка на „Напоителни системи” ЕАД – град София, ЕИК 831160078 IBAN: BG20IORT80481090567900 BIC код: IORTBGSF Банка: Инвестбанк АД, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Заявления за участие в търга се подават в офиса на “Напоителни системи“ ЕАД - София в срок до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 01.10. 2019 г. в 11.00 часа на същия адрес и при същите условия.

За допълнителна информация:

тел. 02/ 808 50 01

България

Икономика

Властта да направи публичен доклад за ползите и рисковете от Еврозоната

Властта да направи публичен доклад за ползите и рисковете от Еврозоната

Това, което не се знае, е колко време България ще престои в чакалнята, а оттам идва и голяма несигурност, казва финансистът Димитър Чобанов

З...

Прочети още:

Loading...

Култура

„Вуйчо Ваньо или не искам да си спомням нищо“ ни зарежда със страст, любов и още живот

„Вуйчо Ваньо или не искам да си спомням нищо“ ни зарежда със страст, любов и още живот

Емблематичната пиеса на световноизвестния руски писател и драматург А П Чехов оживея на Камерна сцена на Нардния театър „Ив. Вазов” в премие...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Рентите на собствениците на бели петна се пазят до 10 години

Рентите на собствениците на бели петна се пазят до 10 години

Няма решение къде да отиват непотърсените 100 милиона лева по неофициални данни

Собствениците на земи, които са служебно разпределени за обра...

Прочети още:

Loading...