Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура

70 години Българско училище в Братислава

70 години Българско училище в Братислава

През ноем­ври 1948 в Братис­лава отваря врати бъл­гар­ско училище, което бързо определя основ­ната си роля – да бъде крепител на бъл­гар­с­кия дух, на кул­турата и традициите в цен­търа на Европа. Пър­вият випуск са 44 деца на наши сънарод­ници градинари, преселили се в Братис­лава и окол­нос­тите. С годините, от една паралелка школото прерас­тва в гим­назия, носещо името на извес­т­ния бъл­гар­ски поет и революционер Христо Ботев. Тя работи по стан­дар­тите на бъл­гар­с­кото Минис­тер­с­тво на образованието, но и на словаш­ката образователна сис­тема. В навечерието на 24 май, праз­никът на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура, училище „Христо Ботев“ в Братис­лава отбеляза своята 70-а годиш­нина. „За всички нас – учас­т­ници и гости, беше изк­лючително въл­нуващ праз­ник, раз­казва…

Прочети още…

Академичното изследване “Петър Дачев и Истанбул“ представя 33 репродукции в Добрич

Новото академично изс­лед­ване “Петър Дачев и Истан­бул“ пред­с­тавя 33 реп­родук­ции от фонда за худож­ника, който се съх­ранява в Доб­рич. Премиерата на книгата на професор д-р Хюсеин Мев­сим, който е бъл­гар­ски въз­питаник и преподавател по бъл­гар­ски език и литература в Анкар­с­кия универ­ситет, ще се със­тои на 29 май в дома-паметник “Йор­дан Йов­ков“. Събитието се пос­вещава на пред­с­тоящата 50-годишнина от смъртта на Петър Дачев.

В дома-паметник “Йор­дан Йов­ков“ са съб­рани документи, снимки, ръкописи…

Прочети още…

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе възродени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е Началото на началата, то това начало за нас е азбуката на рав­ноапос­толите Св. св. Кирил и Методий. Тя е един от сим­волите на национал­ното ни самосъз­нание, защото дори във вековете на роб­с­тво, азбуката, езикът и литературата ни, периодич­ният ни печат, са онова което запазва бъл­гар­с­кия дух, харак­тер и кул­тура.

Свидетел­с­тва за праз­ника — чес­т­ването му в…

Прочети още…

Премиера на книгата „Янините девет братя” в БАН

Премиера на книгата „Янините девет братя” в БАН

Премиерата на книгата “Янините девет братя“ от акад. Пламен Кар­талов, издател­с­тво “Захарий Стоянов“, ще се със­тои на 31 май от 18.00, в БАН — Голямата зала. Уникално изс­лед­ване, в което акад. Кар­талов задъл­бочено раз­г­лежда операта “Янините девет братя“ от Любомир Пип­ков: раз­витието на либ­рето, музикално-драматургичните аспекти и предиз­викател­с­т­вата за режисьор­с­кия пог­лед от сцената.

За книгата си акад. Кар­талов споделя: “Зав­ръщането ми към “Янините девет братя“ от Любомир Пип­ков…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...