Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Творби от международен пленер рядят в Разград

Творби от международен пленер рядят в Разград

Творби от международен пленер рядят в Разград

Изложба с творби от меж­дународ­ния пленер “Мис­тика и реал­ност“ отк­риха в Художес­т­вената галерия на Раз­г­рад. Под­редени са 26 кар­тини на деветима худож­ници от Бъл­гария, Румъния и Гър­ция.

На отк­риването на екс­позицията дирек­торът на галерията Тодор Тодоров връчи плакети на всички учас­т­ници.

Плат­ната от пленера стоят заедно в ком­пак­тна изложба като едно произ­ведение. Меж­дународ­ният пленер “Мис­тика и реал­ност“ се организира за седма година от Художес­т­вената галерия “Проф. Илия Пет­ров“ и община Раз­г­рад. В арт­п­роявата се включиха седем худож­ници от Бъл­гария. Живописни платна в мес­т­ността “Пчелина“ рисуваха Божидар Тонев, Милчо Талев, Миряна Савова, Орхан Исмаил, Светла Радулова, Теодор Дас­калов и Тодор Тодоров. Заедно с тях, вдъх­новение от природата чер­пиха Елена Драгулей от Румъния и Петала Пав­лиду от Гър­ция. Произ­веденията им, може да се видят още месец в Раз­г­рад.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...