Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Творби от международен пленер рядят в Разград

Творби от международен пленер рядят в Разград

Творби от международен пленер рядят в Разград

Изложба с творби от меж­дународ­ния пленер “Мис­тика и реал­ност“ отк­риха в Художес­т­вената галерия на Раз­г­рад. Под­редени са 26 кар­тини на деветима худож­ници от Бъл­гария, Румъния и Гър­ция.

На отк­риването на екс­позицията дирек­торът на галерията Тодор Тодоров връчи плакети на всички учас­т­ници.

Плат­ната от пленера стоят заедно в ком­пак­тна изложба като едно произ­ведение. Меж­дународ­ният пленер “Мис­тика и реал­ност“ се организира за седма година от Художес­т­вената галерия “Проф. Илия Пет­ров“ и община Раз­г­рад. В арт­п­роявата се включиха седем худож­ници от Бъл­гария. Живописни платна в мес­т­ността “Пчелина“ рисуваха Божидар Тонев, Милчо Талев, Миряна Савова, Орхан Исмаил, Светла Радулова, Теодор Дас­калов и Тодор Тодоров. Заедно с тях, вдъх­новение от природата чер­пиха Елена Драгулей от Румъния и Петала Пав­лиду от Гър­ция. Произ­веденията им, може да се видят още месец в Раз­г­рад.

България

Икономика

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...