Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Известни виенски художници показват 33 творби

Известни виенски художници показват 33 творби

Известни виенски художници показват 33 творби

Петима извес­тни виен­ски худож­ници, сред които и един бъл­гарин — проф. Стоимен Стоилов, отк­риха своя изложба в столич­ната галерия „Средец”. Екс­позицията „Arttransformers” показва 33 творби — живопис, обекти, инс­талации и се пос­вещава на Бъл­гар­с­кото и Авс­т­рийс­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС през 2018.

Със свои произ­ведения учас­т­ват проф. Улрих Ган­зерт, Йохан Кар­нер, Ерика Сай­валд, проф. Адолф Тума и проф. Стоимен Стоилов. Проек­тът се организира от Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут „Дом Вит­ген­щайн”, с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата. Артис­тич­ната проява на авс­т­рийс­ките худож­ници бе пред­с­тавена за първи път миналата година в „Дом Вит­ген­щайн” във Виена. „Излож­бата показва нивото на изкус­т­вото на живи, съв­ременни худож­ници, които работят в Авс­т­рия – от класическа живопис до инс­талации. Свър­з­ващото звено между тях е, че те не само уважават труда на другия, а и ценят професионализма на другия”, сподели един­с­т­веният бъл­гар­ски учас­т­ник – проф. Стоимен Стоилов, носител на Хер­дерова наг­рада, който от години живее във Виена.

България

Икономика

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...