Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Валерий Гергиев и Рикардо Мути откриват архитектурен шедьовър с форма на летяща чиния

Валерий Гергиев и Рикардо Мути откриват архитектурен шедьовър с форма на летяща чиния

Двата гала концерта в новата ултрамодерна концертна зала “Зарядие“са за Деня на Москва

Новото архитек­турно бижу - сградата на мос­ков­с­ката кон­цер­тна зала “Зарядие“ прилича на кац­нала в рус­ката столица летяща чиния. Раз­положена е в едноимен­ния парк, пос­т­роен в историчес­кия цен­тър, недалеч от Кремъл. Той беше отк­рит в навечерието на 870-годишнината от основаването на Мос­ква. 

“Зарядие“ е общес­т­вено прос­т­ран­с­тво, съз­дадено от меж­дународен екип от архитекти,  инженери, лан­д­шаф­тни дизай­нери, замис­лено като град­ска забележител­ност, ключов обект на съв­ременна Мос­ква и нов сим­вол на рус­ката столица.

На територията на парка умело се съчетават иновационна архитек­тура и високотех­нологични атрак­циони, но всъщ­ност основна роля заема природата…

Прочети още…

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първата световна война

Излож­бата “Спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия“ е пос­ветена на две значими годиш­нини — 140 години от съз­даването на Бъл­гар­с­ката армия и 100 години от края на Пър­вата световна война. За първи път ще бъдат пред­с­тавени оригиналите на всички спасени бойни знамена на бъл­гар­с­ките пол­кове, учас­т­вали в Пър­вата световна война, които се…

Прочети още…

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...