Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БСП внесе предложение за промени в закона за концесиите

БСП внесе предложение за промени в закона за концесиите

БСП внесе предложение за промени в закона за концесиите

Внесохме в деловод­с­т­вото на пар­ламента пред­ложения за промени в Закона за кон­цесиите, с които заб­раняваме да се отдават на кон­цесия дей­ности и обекти на онези тър­гов­ски фирми, които са заб­ранени за приватизация“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков пред жур­налисти в пар­ламента. „Трябва да запазим въз­можно най-голяма степен на кон­т­рол на дър­жавата над тези пред­п­риятия, много от които работят успешно и могат да бъдат раз­вивани“, каза още народ­ният пред­с­тавител. Като една от важ­ните кон­цесии Зар­ков посочи летище „София“, на която БСП аргумен­тирано се противопос­тавя. „Дъл­гос­роч­ните кон­цесии, по същес­тво, пред­с­тав­ляват форма на приватизация. Считаме, че е в интерес на бъл­гар­с­ката дър­жава да запази соб­с­т­веността върху стратегически обекти и да не поз­воли скрита приватизация чрез концесиониране“,това заяви народ­ният пред­с­тавител проф. Румен Гечев. По неговите думи въвеж­дането на кон­т­рол и ограничения в тази сфера е изк­лючително важно, защото сега има опас­ност, наред с грабежа на благородни метали на залежите в Бъл­гария, да се съг­ласим на грабеж, отдавайки на кон­цесия летище „София“. „В ЕС над 50% от летищата са дър­жавна соб­с­т­веност, смесена — дър­жавна и час­тна соб­с­т­веност дос­тигат над 30%, и под 20% от летищата са превър­нати в час­тна соб­с­т­веност чрез приватизация“, под­черта проф. Гечев.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...