Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Законът за горивата мина въпреки искрите при управляващите

Законът за горивата мина въпреки искрите при управляващите

Законът за горивата мина въпреки искрите при управляващите

„Обединени патриоти” разединени при гласуването, от НФСБ смятат текстовете за лобистки

Тър­гов­ците на горива на едро ще трябва да имат внесен уставен капитал от поне 1 млн. лева или активи в раз­мер на най-малко тази сума, за да могат да извър­ш­ват дей­ността си. За тър­гов­ците на дребно изис­к­ванията са за 20 хил. лева уставен капитал или активи. В пър­воначал­ното пред­ложение изис­к­ванията за уставен капитал или активи за тър­гов­ците на едро бяха за поне 3 млн. лева. Това приеха депутатите с гласуване на второ четене в пленар­ната зала на тек­с­тове от спор­ния Закон за админис­т­ративно регулиране на икономичес­ките дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произ­ход. Част от пред­ложенията предиз­викаха спорове в управ­ляващата коалиция и депутатите от НФСБ, които са в със­тава на “Обединени пат­риоти“, не ги под­к­репиха. Заради края на работ­ния ден депутатите не успяха да довър­шат гласуването по част от законоп­роекта и това ще бъде първа точка за пар­ламента по време на заседанието в чет­вър­тък. Освен изис­к­ванията за уставен капитал, законът пос­тавя условия и за обез­печенията на дей­ността на ком­паниите в сек­тора — 500 хил. лева за тър­гов­ците на едро и по 20 хил. лева на обект за тър­гов­ците на дребно. Отпада пър­воначал­ното искане обез­печения да дъл­жат ком­паниите, които тран­с­пор­тират пет­ролни продукти (по 3 хил. лева за превозно сред­с­тво). Гаран­ции няма да внасят и обек­тите, в които временно се съх­раняват горива или неф­тени продукти. Именно изис­к­вания за обез­печаване на дей­ността предиз­викаха протести на мал­ките играчи в сек­тора, които обвиниха авторите в лобизъм. Пред­с­тавителите на мал­ките бен­зинос­тан­ции бяха против пос­тавянето на едни и същи изис­к­вания пред всички учас­т­ници, независимо от големината на биз­неса им. Със същия мотив срещу новото законодател­с­тво се обявиха и депутатите от НФСБ. По време на дебатите Йор­дан Апос­толов (НФСБ) комен­тира, че изис­к­ването за капитал може да предиз­вика наказателна процедура срещу страната. Той посочи още, че заложената сума за капитал и обез­печение ще “елиминира“ мал­ките фирми на пазара. Законоп­роек­тът беше забавен с няколко месеца и заради протести на фер­мери, които бяха против включ­ването на “мобил­ните“ бен­зинос­тан­ции, пол­з­вани от сел­с­кос­топан­с­ката тех­ника. През пролетта на сек­тора беше обещано, че всички техни искания ще бъдат съоб­разени. С тек­с­товете нап­ример се раз­решава съх­раняване на горива в цис­терни с обем до 50 куб. метра в сел­с­кос­топан­с­ките дворове, посочи по време на дис­кусията депутатът Емил Димит­ров. Той обясни, че е имало док­лади, които са показали, че много земедел­ски произ­водители са закупили стари цис­терни от БДЖ и в тях съх­раняват горива. “Мобилни“ бен­зинос­тан­ции ще има само за соб­с­т­вено пот­реб­ление и от тях пътни превозни сред­с­тва и сел­с­кос­топан­ска тех­ника ще могат да зареж­дат до 80 литра.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...