Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) АЕЦ “Белене“ не е единственият ядрен проект, от който се интересува Китай

АЕЦ “Белене“ не е единственият ядрен проект, от който се интересува Китай

АЕЦ “Белене“ не е единственият ядрен проект, от който се интересува Китай

Обър­нете специално внимание на споразумението за мир­ното изпол­з­ване на ядрената енер­гия, препоръча китайс­кият пос­ланик Джан Хайджоу пред bTV. Според него това е път за реализацията на АЕЦ “Белене“, но това не е един­с­т­вената въз­мож­ност за сът­руд­ничес­тво в тази област. “Двете страни изразяват положително отношение за сът­руд­ничес­тво в тази област“, каза още той. Джан Хайджоу пот­върди, че китайс­ката страна също раз­г­лежда проекта за втората ядрена цен­т­рала един­с­т­вено на пазарен прин­цип и допълни, че може да има дву-, три– или многос­т­ранно сът­руд­ничес­тво във връзка с изг­раж­дането ѝ. Бъл­гария е пред­с­тавила множес­тво проекти пред пред­с­тавителите на китайс­ката делегация, посетила страната по повод форума “16+1“, пот­върди минис­търът на икономиката Емил Караниколов също в ефира на bTV. Той посочи, че работата на политиците е била да съз­даде мост между биз­неса в двете страни и по време на форума е бил даден ясен сиг­нал, че инвес­титорите могат да работят с Бъл­гария. Сред обсъдените проекти и под­писани споразумения са свър­зани със строител­с­т­вото на тунел под Шипка, довър­ш­ването на АМ “Хемус“ и АЕЦ “Белене“. Караниколов комен­тира още и пред­с­тоящото гласуване на второ четене на Закона за админис­т­ративно регулиране на икономичес­ките дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произ­ход. Според него сек­торен закон за горивата трябва да има и той трябва да урежда отношенията в този сек­тор, но и да търси баланса между учас­т­ниците на пазара. Работа на законодателите е да тър­сят този баланс, заяви икономичес­кият минис­тър. Той беше категоричен, че всички лобис­тки тек­с­тове от закона, ако има такива, трябва да бъдат изчис­тени и допълни, че не е тайна, че има голям дял на сивата икономика в сек­тора на горивата, което също трябва да бъде премах­нато. Караниколов каза още, че акциз върху без­дим­ните цигари трябва да има, а ако те са по-безвредни от кон­вен­ционал­ните тютюневи изделия, той трябва да бъде по-нисък.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...