Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Въвеждане на тол системата се очаква догодина

Въвеждане на тол системата се очаква догодина

Въвеждане на тол системата се очаква догодина

Внед­ряването на сис­темата за тол так­сите се очаква да стане през 2018 г., съобщи минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Николай Нан­ков, цитиран от Днес.бг. Той посочи, че към момента основно соб­с­т­вениците на леки автомобили издър­жат път­ния сек­тор в Бъл­гария. От 320 млн. лева, съб­рани сред­с­тва от винетни стикери през 2016 г., 190 млн. лева са от леки автомобили. Продадени са за Бъл­гария 6,8 млн. броя стикери за леко и теж­котоварни автомобили, заяви Нан­ков. Той допълни, че точно тази тен­ден­ция трябва да се обърне и Бъл­гария да изпол­зва геос­т­ратегичес­кото си положение и по адек­ватен начин да тарифира тран­зитно преминаващите. Минис­тър Нан­ков уточни, още че около 1 млрд. лв. ще се събира от тол так­сите без това да ощетява обик­новения граж­данин, пол­з­ващ автомобила си. Минис­търът се надява до края на годината да прик­лючат всички процедури по обжал­ването и внед­ряването на сис­темата да може да започне през 2018-а г. Нан­ков поясни, че ще отпад­нат само хар­тиените винетки, а не елек­т­рон­ните. Така в страната ще заработи изцяло елек­т­ронна сис­тема, като дър­жавата ще спести раз­ходи за отпечат­ване, съх­ранение и раз­п­рос­т­ранение. Минис­търът обяви още, че до края на тази година със сред­с­тва от дър­жав­ния бюджет ще започне строежа на нови над 25 км от магис­т­рала “Хемус“. След края на лет­ния сезон се очаква да започне след­ващ етап от ремонта на Аспаруховия мост, който до финала ще глътне над 20 млн. лв., обясни още минис­търът, след като инс­пек­тира прясно завър­шената втора отсечка от моста. Нан­ков огледа и охранител­ните канали в кв. Аспарухово, пос­т­роени след потопа през юни 2014 г. Мерки за защита срещу природни бед­с­т­вия Варна може да реализира чрез заем от Европейс­ката банка за въз­с­тановяване и раз­витие, посочи дирек­торът на финан­совата инс­титуция за Бъл­гария Лариса Манас­търли. Тя обяви, че общината преговаря с бан­ката за кредит от 9 млн. евро.

България

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...