Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Порожанов: Хлябът няма да поскъпва

Порожанов: Хлябът няма да поскъпва

Порожанов: Хлябът няма да поскъпва

Храни и напитки у нас са с различно качество от продаваните на Запад, предупреди змеделският министър

Очаква се добра реколта от пшеница, но таз­годиш­ната жътва няма да бъде рекор­дна като миналогодиш­ната, обяви минис­търът на земеделието Румен Порожанов пред Дарик радио. Той увери, че по-ниските добиви няма да се отразят на цената на хляба. Цената на хляба се влияе или цената на пшеницата се влияе от меж­дународ­ните пазари, рес­пек­тивно цената на хляба се кал­кулира и когато има промяна на цената тя се дължи не тол­кова на цената на пшеницата, на браш­ното, кол­кото в рам­ките на допъл­нител­ните раз­ходи, свър­зани с ток, вода и т. н. В никакъв случай не може да се очаква повишаване на цената на основен продукт за бъл­гар­с­кото население като хляба и хлеб­ните изделия, допълни минис­търът. Проверки на бъл­гар­с­ките власти пот­вър­ж­дават, че хранителни стоки, произ­ведени от европейски ком­пании, се пред­лагат на бъл­гар­с­кия пазар с раз­личен със­тав и качес­тво спрямо Западна Европа, предуп­реди по Дарик радио земедел­с­кият минис­тър Румен Порожанов. Бъл­гар­ски екс­перти купиха в супер­мар­кети в Авс­т­рия и Гер­мания храни на водещи ком­пании, произ­ведени в тези две страни, както и в Италия, Швей­цария, Дания и други. Досега е установено, че в безал­кохол­ните напитки, произ­ведени за бъл­гар­с­кия пазар, захарта е заменена със сироп от царевица. Раз­минаване е установено и при дет­ски храни. Сирената, пред­лагани в Бъл­гария, пък имат отк­лонения във вкуса — в продук­тите за запад­ния пазар вкусът на мляко е по-силно изразен, обясни Порожанов. Физикохимич­ните изс­лед­вания ще продъл­жат до края на месеца. След това се очаква ресор­ните минис­три на Бъл­гария и други източ­ноев­ропейски дър­жави, установили същото раз­минаване, да сезират еврокомисаря за защита на пот­ребителите за премах­ване на тази нес­п­равед­ливост. Порожанов съобщи още, че е въз­ложил проверка дали има нещо зад­кулисно в искането на фир­мите за промяна на стан­дарта на киселото мляко. Минис­търът е на мнение, че ако правилата бъдат изменени, качес­т­вата на продукта ще се влошат. Пред­ложението е внесено по време на служеб­ния кабинет и беше оттег­лено от сегаш­ното ръковод­с­тво на ведом­с­т­вото.

България

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...