Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Остава бедственото положение в 3 врачански общини след пороите

Остава бедственото положение в 3 врачански общини след пороите

Остава бедственото положение в 3 врачански общини след пороите

Нивото на язовирите е повишено, на някои места - критично високо

Услож­нена ситуация в страната след пролив­ните дъж­дове. Бед­с­т­веното положение в три общини във Врачанка област остава в сила. В готов­ността за евакуация са жителите на Мизия, Борован и Хай­редин, съоб­щава БНТ. Повишено е нивото на язовирите след пороите. На язовир „Рогозен” още вчера бяха задейс­т­вани сифоните и мон­тирани допъл­нителни помпи. Поредна без­сънна нощ прекараха жителите на Мизия. За тях все още е пресен споменът отп­реди 4 години, когато половината село се оказа под вода и двама души загинаха. Този път бед­с­т­вието нанесе само материални щети по домовете на хората и бяха отнесени улици. Кметът на Мизия Виолин Крушовен­ски заяви, че след като улиците бъдат изчис­тени от отлом­ките, ще бъдат засипани с чакъл, за да може да се минава по тях, а след това ще започ­нат ремонтно-възстановителните дей­ности. Пуб­лич­ната инф­рас­т­рук­тура е засипана с кал. Нивата на язовирите и реките се следят пос­тоянно, като се подава ежечасно инфор­мация на Граж­дан­ска защита. Всеки момент е въз­можно обаче реките да придой­дат заради преливащите язовири по кас­кадата на Борован и Хай­редин. Още в началото на правител­с­т­веното заседание вчера премиерът Борисов раз­пореди на вът­реш­ния минис­тър Вален­тин Радев и на регионал­ния Николай Нан­ков да посетят трите най-засегнати от интен­зив­ните валежи тези дни общини. Той раз­пореди въз­с­тановител­ните работи да започ­нат вед­нага, без да е необ­ходимо кметовете да минават през стан­дар­т­ната едномесечна процедура да кан­дидат­с­т­ват в Меж­дуведом­с­т­вената комисия за под­помагане и въз­с­тановяване, комен­тира БНТ.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...